Amplifi Design

กระบวนการสร้างความยืดหยุ่นสำหรับคนเมืองในอนาคต
เพิ่มในแพลนของฉัน
จุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองมีการ ปรับตัว อยู่รอด และเติบโต นั่นคือสภาพจิตใจภายในของคนในเมืองนั่นเอง ที่ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความคิด ความเชื่อ และเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางความคิด BKKDW2020 และ Amplifi Design ขอเชิญร่วมฟังบรรยายที่จะทำให้คุณค้นพบพลังของการเปลี่ยนแปลงความคิด ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองที่ดีขึ้นและยั่งยืนในอนาคต วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.45 - 15.45 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ คลิกสำรองที่นั่ง
นักออกแบบ
การเข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย (บาท): 0
จำนวนที่รับ (คน): 250

-

ตารางเวลา
  • Sun 09 Feb 14:45–15:45
สถานที่จัดงาน
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
หวั่นทั้นซ่า
หวั่นทั้นซ่า
Tithi
Animal Farm
Sarnies Café & Eatery
ส่วนลด 10 % สำหรับผู้เข้าร่วมงาน