E!CUBE
เพิ่มในแพลนของฉัน
ต่อเนื่องจากงานจัดแสดงในปีที่ผ่านมา พบกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้า สืบเนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแบคทีเรียในดิน ปีนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในน้ำที่เป็นอันตรายต่อกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกัน รวมถึงการต่อยอดไฟฟ้าจากดินที่ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกพัฒนาจนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุกสิ่งรอบตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ และด้วยความตระหนักในสิ่งแวดล้อมเราจึงต้องการจัดแสดงนิทรรศการสำหรับผลิตกระแสไฟ้ฟ้าจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากขยะอาหารที่คนทิ้งขว้าง เพื่อสร้างความตระหนักต่อทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม
นักออกแบบ
  • Satoshi Nakagawa
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
ทุกวันตั้งแต่ 11:00 - 21:00
สถานที่จัดงาน
30/1 ซอยเจริญกรุง 38 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
Swing Notation
สวิงโนเทชั่น: ระบบโน้ตเต้นรำสวิงแดนซ์
Trawell Thailand
หิ้วปิ่นโตกินข้าวย่านประตูผี
NadynJadyn
นาดีนเจดีน