TIGER CITY EXHIBITION
เพิ่มในแพลนของฉัน
พื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่ของผืนป่ามรดกโลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในผืนป่าที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 700 สายพันธุ์ แต่ยังเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของสัตว์ป่าหายากอย่างเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีน ตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า ณ ห้วยขาแข้ง ในขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของทุกชีวิต กราฟิกดีไซน์เนอร์จะมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าได้อย่างไร ด้วยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นิทรรศการ Tiger City นำเสนอเรื่องราวของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และการอาศัยอยู่ร่วมกันของ “คน” และ “สัตว์ป่า” ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผ่านการออกแบบข้อมูล (Information Design) จากมุมมองและประสบการณ์ของสตูดิโอออกแบบกราฟิก STUDIO 150 และ collaborators ที่ได้สัมผัสกับแนวคิด วิถีชีวิต และกระบวนการทำงานของผู้คนในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง TAME : 1 - 9 Feb 2020 | 11:00 - 19:00
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
ทุกวันตั้งแต่ 11:00 - 21:00
สถานที่จัดงาน
30/1 ซอยเจริญกรุง 38 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
Mobella Galleria
LIVE SCALE FLOOR PLAN "THE PLAYGROUND"
DINSOR
LISTEN LEARNED
Taiwan International Student Design Competition
Introduce 2020 Taiwan International Student Design