ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

แผนที่เดินชมงานย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย (ช่วงที่ 4)

เผยแพร่เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

แผนที่เดินชมงานย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย

ช่วงที่ 4 River City Bangkok ถึง ชุมชนตลาดน้อย


เริ่มจาก River City Bangkok เดินออกมาทางเส้นถนนสี่พระยา จะผ่านสถานที่จัดงานดังนี้ Mad sugar home cafe’, Yip In Tsoi, HOC Book Café, คลองผดุงกรุงเกษม และอาคารชัยพัฒนศิลป์ ก่อนจะวกเข้ามายังชุมชนตลาดน้อย เมื่อเดินครบแล้ว สามารถเดินต่อไปยังโซนถัดไป หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ได้เลย


ข้อมูลขนส่งสาธารณะในพื้นที่ช่วงที่ 4 


– Muvmi รถตุ๊ก ๆ พลังงานไฟฟ้า อีกหนึ่งทางเลือกการเดินทางภายในย่านที่สามารถเรียกใช้บริการได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน 


อย่าลืมเตรียมตัวตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย

พร้อมสำรองการเข้าชมงานสำหรับบางโปรแกรมและบางสถานที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะ

อ้อ ! อย่าลืมเตรียมหมวกมาไว้กันร้อน พร้อมพกร่มมาไว้เผื่อฝน เพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 😉


พร้อมแล้วออกเดินกันได้เลย ! 


แล้วพบกันในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ ที่ที่เสน่ห์ของความเก่าแก่และวัตถุดิบท้องถิ่นกลมกลืนกับความทันสมัยอย่างลงตัว “เจริญกรุง – ตลาดน้อย”

แชร์

โปรแกรมแนะนำในเส้นทางนี้