ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Thailand Super Fans Awards : Gastronomy Brand

ครั้งแรกกับงานประกาศรางวัลแบรนด์ในวงการร้านอาหารที่มี Super Fans มากที่สุดในโลกออนไลน์ และงานเสวนาจากเจ้าของแบรนด์อาหารของไทย ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมถึงแบรนด์รุ่นใหม่ เพื่อเปิดโลกการสร้างแบรนด์ที่สามารถวัดผลได้จริง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ