ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Urban catalog

Urban Catalog

หลาย ๆ ครั้ง สาธารณูปโภค (Public Utilities) สาธารณูปการ (Public Facilities) ของเมืองนั้นอาจยังตอบสนองต่อผู้คนได้ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเท้า การจราจร ตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมเมืองต่าง ๆ เราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ? เวิร์กช็อปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาเมืองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมบวกเข้ากับ metaverse นวัตกรรมโลกเสมือน สร้างพื้นที่เว็บไซต์ทดลองพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น ภายในเว็บไซต์จำลอง 5 ย่านของ Bangkok Design Week 2022 ในรูปแบบโลกเสมือน (เจริญกรุง - ตลาดน้อย, สามย่าน, อารีย์ - ประดิพัทธ์, ทองหล่อ - เอกมัย, พระนคร) ให้ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมตกแต่งเมืองในฝันได้ตามใจ เช่น เปลี่ยนทางเดินแคบ ๆ รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทางเท้าขนาดใหญ่ จนกลายเป็น "ชุมชนโลกเสมือนจริง" ที่คุณอยากอยู่ในโลกจริง เกี่ยวกับผู้จัด : Official Innovation (OI) คืออีกหนึ่งผู้ประกอบการของ Official Space (OS) ที่ต้องการขยายขอบเขตความคิด การสร้าง/สรรค์ ผ่านงานออกแบบโดยใช้นวัตกรรมเป็นสื่อในการส่งสาร เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมอย่างยั่งยืน