ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

"อนาคต" ของอาหารแห่งอนาคต 2022

ครั้งแรกในไทยกับ Immersive Experience ที่จะพาคุณเดินทางไปสัมผัส "อาหารอนาคต" เพื่อหาคําตอบว่าอนาคตของอาหารจะเป็นอย่างไร ? พบกับงานเวิร์กช็อปรูปแบบใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาไอเดียระบบอาหารยั่งยืน ช่วยระดมสมองและสร้างสรรค์หมุดหมายเกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยให้มั่นคงในประชาคมโลก โดยเวิร์กช็อปแบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. Exclusive Future Food Experiences ประสบการณ์อาหารแห่งอนาคตสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณจะได้ร่วมเดินทางกับแขกคนพิเศษเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ "อนาคต" ของอาหาร ผ่านประสบการณ์พิเศษ 4 ด้าน คือ - "เปิดมุมมอง" กับวิทยากรด้านนวัตกรรมอาหาร ความยั่งยืน และตัวจริงเสียงจริงผู้บุกเบิกวงการอาหารแห่งอนาคตในประเทศไทย - "ลิ้มรส" 3 คอร์สอาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคตจากผู้บุกเบิก นักวิจัย และสตาร์ตอัพไทยผู้ออกแบบอาหารอนาคต "TASTEBUD LAB" - "ดําดิ่ง" สู่การแสดง immersive experience อลังการด้วยแสง สี เสียง จากศิลปินนักออกแบบประสบการณ์ให้คุณเดินทางเข้าสู่ "อนาคต" ของอาหาร - ร่วมกําหนด "อนาคต" ให้กับอาหาร ในช่วง Future Food Ideation ธีมและไฮไลต์สําคัญในแต่ละช่วง Session#1: Start Journey & Future Food Forum 2022 Session#2: Agri-Food Transformation & Sustainability Session#3: Hand in Hand for our Future of Food Session#4: Thailand's Alternative Protein Consortium รายชื่อวิทยากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 1. คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 4. คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย / ประธานกลุ่ม Food Connext 5. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 6. คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น 7. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Country Director Sustainable Brand Thailand และ ผู้ก่อตั้งโครงการ พอแล้วดี The Creator 8. คุณสันติ อาภากาศ ผู้ร่วมก่อตั้ง BIO BUDDY และ TASTEBUD LAB / ผู้ก่อตั้งเครือข่าย FUTURE FOOD NETWORK 9. ตัวแทนหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต - ค่าเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคต 2,000 บาท มี 4 รอบ รอบละ 120 นาที จำกัดที่นั่งเพียง 30 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น - สํารองที่นั่งได้ที่ ticketmelon.com/tastebud/futurefood 2. พิเศษ! Virtual Future Food Experiences ร่วมเดินทางไปกับเราใน Virtual Future Food Experience ที่จัดเพียงปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ 2 นี้คุณจะสามารถรับฟังและลิ้มรสอาหารแห่งอนาคตได้ในสถานที่และเวลาที่คุณสะดวก จัดส่งอาหารคอร์สอาหารแห่งอนาคตและสํารองที่นั่งในห้อง ZOOM ที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนและส่งไอเดียอาหารอนาคตในรอบที่เลือกได้ - ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1,500 บาท (รวมค่าส่งใน กทม. ต่างจังหวัด และปริมณฑล ชําระค่าส่งเพิ่มเติมตามจริง) - ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมในรอบที่คุณเลือกจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล - สํารองคอร์สอาหารแห่งอนาคตของคุณได้ที่ ticketmelon.com/tastebud/futurefood 3. Future Food Ideation Workshop กิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อพิเศษที่จะชวนคุณรับฟังข้อมูล ลิ้มลองตัวอย่างอาหารแห่งอนาคต รับฟังแขกรับเชิญพิเศษ และหา "ไอเดีย" ของอาหารแห่งอนาคตร่วมกัน โดยแบ่งหัวข้อได้ดังนี้ 3.1 นวัตกรรมการอาหาร เครื่องดื่ม แห่งอนาคต 3.2 โอกาสสนับสนุน ผลักดันผู้บุกเบิก สตาร์ตอัพ SME ธุรกิจอาหารแห่งอนาคต 3.3 พัฒนาห่วงโซ่อาหารอนาคตด้านกัญชง กัญชา CBDs Infused 3.4 พัฒนาห่วงโซ่อาหารอนาคตด้านอาหารโภชนาการเฉพาะบุคคล Personalization 3.5 พัฒนาห่วงโซ่โปรตีนทดแทนทางเลือกแห่งอนาคตจากพืช Alternative Protein from Plant 3.6 พัฒนาห่วงโซ่โปรตีนทดแทนทางเลือแห่งอนาคตจากแมลง Alternative Protein from Insect 3.7 พัฒนาห่วงโซ่อาหารสุขภาพยั่งยืนกลุ่ม WHOLE FOOD 3.8 พัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตจากเทคโนโลยีชีวภาพ Synthetic Food 3.9 พัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตจากอาหารฟังก์ชั่น Functional Food 3.10 พัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตจากอาหาร Probiotics - สํารองที่นั่งได้ที่ ticketmelon.com/tastebud/futurefood - เสนอประเด็นและไอเดียด้านอาหารแห่งอนาคตได้ที่ tastebudlab.com/future-food-system-pioneer 4. Business Matching เชื่อมโยงโอกาสธุรกิจด้านอาหารแห่งอนาคต กิจกรรมพิเศษจากความร่วมมือพัฒนาอาหารแห่งอนาคตของสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป (TFPA) กับสตาร์ตอัพผู้บุกเบิกด้าน Future Food ในประเทศไทย ที่จะเปิดให้มาร่วมเสนอ รับฟัง และแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่อพัฒนาอาหารแห่งอนาคต สนใจส่งข้อมูลธุรกิจอาหารแห่งอนาคตของคุณเข้าร่วมได้ที่ tastebudthailand@gmail.com ดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ tastebudlab.com/event 5. Future Food Showcase โชว์เคสด้านอาหารแห่งอนาคต ครั้งแรกในประเทศไทยที่คุณจะได้พบกับ 6 หมวดหมู่ด้านอาหารแห่งอนาคต ที่สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนในระดับโลก ได้แก่ 1. Alternative Protein 2. Synthetic Food 3. Functional Food 4. Probiotic Food 5. CBD Infused Food 6. Personalization Food ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tastebudlab.com/event สถานที่: TCDC กรุงเทพฯ, Auditorium ชั้น M (อาคารส่วนหน้า)