ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

กิจกรรมแลกเหรียญอารีเพื่อการเปลี่ยนแปลง!!

จากการเปิดตัว AriAround แพลตฟอร์มที่ให้ชาวอารีย์นำขยะมาแลกเหรียญอารี (AriCoin) ในงาน BKKDW Ari-Pradipat 2021 ที่ผ่านมา ผู้เข้าชมงานนำขวด PET, กระป๋องอะลูมิเนียม และหนังสือที่ส่งต่อได้มาแลกเป็นเหรียญ และนำไปใช้แลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในย่านเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ชิมขนมออกใหม่ ส่วนลดร้านค้า หรือร่วมกิจกรรมกับศิลปินในชุมชน ในปี 2022 นี้ มาดูกันว่าเราจะให้ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความใจดีกับคนในชุมชนด้วยเหรียญอารีผ่านกิจกรรมใดบ้าง ?