ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

นิทรรศการ Local Immunity ภูมิดี อยู่ดี

นิทรรศการ "Local Immunity ภูมิดี...อยู่ดี" บอกเล่าถึงอาหารในมิติของการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เชื่อมโยงกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายจนไม่มีโอกาสฟื้นคืน เพื่อทำให้เราอยู่ดีมีสุขในอนาคต
นักออกแบบ
  • CEA