ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN IN COLLABORATION WITH FABCAFE

Cross-cultural innovations as co-creation boosters for urban

ในทศวรรษที่ผ่านมา การร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) และการฟื้นฟูชุมชนเริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งผ่านงานดีไซน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และกระบวนการของสถาบันการศึกษาที่ให้ความสนใจกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน นำมาสู่ความพยายามสร้างสรรค์เมืองที่ตอบรับความต้องการของทุกคน (inclusivity) ปลอดภัย ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ และยั่งยืนมากขึ้น เมือง ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกทำให้รุ่มรวยขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ทั้งภายในเมืองและภายนอก ด้วยพื้นฐานนี้จึงเกิดคำถามว่าเราจะสามารถใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างนวัตกรรมของเมืองได้หรือไม่ ผ่านการร่วมมือกันระหว่างคนรุ่นที่เห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย และคนที่เห็นคุณค่าความงามแบบดั้งเดิม ไปค้นหาคำตอบได้ผ่านทอล์กจาก IED ที่แพลตฟอร์ม BigMarker Webinars พบกับวิทยากร - Diana Larisa Rosioru ดีไซเนอร์และศิษย์เก่าของ IED - นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center Bangkok: UddC) - ดำเนินรายการโดย Simona Maccagnani : Head of the Research Center at IED Istituto Europeo di Design —— เกี่ยวกับ IED IED (Istituto Europeo di Design) คือเครือข่ายการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้วย DNA แบบอิตาเลียน 100% โดยมีสาขาทั้งหมด 12 สาขา ตั้งอยู่ในอิตาลี สเปน และบราซิล ทุก ๆ ปี IED จะเปิดคอร์สด้านดีไซน์ แฟชั่น ทัศนศิลป์ การสื่อสารและการบริหาร และศิลปะและการซ่อมแซมฟื้นฟู เพื่อต้อนรับนักเรียน นักศึกษากว่า 10,000 คนจากทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรเป็นผู้สอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ปัจจุบัน IED มุ่งมั่นในการผลิตนักเรียนในคอร์สให้เป็นผู้ที่เข้าใจภาษาดีไซน์สากล เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถอดรหัสความซับซ้อน มีปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่หลากหลาย มองหาทางออก และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • Panelist 1: Diana Larisa Rosioru - IED Alumna / BCG Lead Strategy Designer
  • Panelist 2: Niramon Serisakul - Director, Urban Design and Development Center Bangkok
  • Panelist 3: Rut Turró Pascual - Inclusive Fashion Expert / CEO and Founder of Movingmood
  • Host & Moderator: Simona Maccagnani - Head of the Research Center at IED Istituto Europeo di Design