ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

AP THAILAND

SIT/VID/ME นั่งด้วย/กัน

‘SIT/VID/ME’ Pavilion โดยเอพี ไทยแลนด์ ออกแบบพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันแบบใหม่ที่พร้อมรับกับสถานการณ์โควิด-19 จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 13 ก.พ. Bangkok Design Week 2022 จากสถานการณ์โควิดที่สืบเนื่องมายาวนานและไม่มีทีท่าว่าจะจบลง การคิดหาแนวทางการอยู่ร่วมกับสถานการณ์ที่ไม่มีใครตอบได้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ หรือจะมีไวรัสชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นได้อีกเมื่อใดนั้น เป็นสิ่งที่ทาง เอพี ให้ความสำคัญ และได้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งคิดสร้างสรรค์หาแนวคิดและแนวทางที่แตกต่างและสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อ EMPOWER ชีวิตผู้คนตลอดเวลา เราเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้กับทุกบ้านในสังคม ที่จะเป็นพื้นฐานของสังคมในอุดมคติ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นสังคมที่มีความหมายในแบบของเอพีที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุขในแบบที่คุณเลือก ‘COMMUNITY OF THE FUTURE’ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ที่เติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิตด้วยนวัตกรรมการอยู่อาศัย และบริการที่มีความหมาย