ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Urban ally x Artists

นิวเวิลด์ โอลด์ทาวน์ ภาค 2

การกลับมาของนิทรรศการ New World x Old Town ครั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกับ HUI Team Design, Saturate Designs, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีนักออกแบบอิสระ กลุ่มแสงปลากบเกสรลำพู เสน่ห์บางลำพู และประชาคมบางลำพู สร้างงานศิลปะจัดวาง (installation art) บอกเล่าความเป็นย่านบางลำพูผ่านการออกแบบแสงและเสียงในอาคารห้างนิวเวิลด์ ย่านบางลำพู ***ช่องทางการลงทะเบียน*** 🔴 ชาวบางลำพู (ผู้อยู่อาศัย/ทำงานในพื้นที่ 7 ชุมชน และย่านบางลำพู) • ชุมชนวัดสังเวช • ชุมชนวัดสามพระยา • ชุมชนวัดใหม่อมตรส • ชุมชนบ้านพานถม • ชุมชนบวรรังสี • ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ • ชุมชนเขียนนิวาส์น-ตรอกไก่แจ้ และ • ย่านถนนข้าวสาร • ย่านพระอาทิตย์ 📌 ลงทะเบียนหน้างาน รอบละ 15 คน (หากจำนวนผู้เข้าชมเต็มในรอบที่ต้องการ สามารถเลือกลงทะเบียนจองรอบล่วงหน้าได้บริเวณหน้างาน) 🔴 บุคคลทั่วไป 📌 ลงทะเบียนผ่าน EVENTBRIGHT (จำนวนผู้เข้าชมตามรายละเอียดใน eventbright) ช่องทางการลงทะเบียน https://shorturl.asia/5Vpzn (ผู้ลงทะเบียนต้องแสดงหลักฐานการจองจากอีเมล์ยืนยันทางอีเมล์ที่กรอกไว้บริเวณทางเข้างาน) 📌 ลงทะเบียนหน้างาน จำนวน 5 คน - - - - - - - - - - ร่วมปฏิบัติการโดย Faculty of Architecture Silpakorn University ประชาคมบางลำพู และ เกสรลำพู เสน่ห์บางลำพู HUI Team Design H-lab Saturate คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มแสงปลากบ L&E Lighting & Equipment PCL - Thailand Lightspace-TH Mosaic Eins สนใจ *หมายเหตุ อาคารได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีความแข็งแรงและปลอดภัยที่จะใช้จัดนิทรรศการ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน #newเวิลด์โอลtown #urbanally #bangkokdesignweek #รวมมิตรเมือง
นักออกแบบ
  • HUI Team Design
  • Saturate Designs
  • คณะดุริยางค์ศาสตร์ ม.ศิลปากร