ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Design And Objects Associations

Future paradise

What's the design in the next 10 years? มาลองจินตนาการดูว่าในอนาคตข้างหน้าอย่างน้อย 10 ปี งานออกแบบ ไม่ว่าจะเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ของตกแต่ง หรืองานอื่น ๆ จะเป็นอย่างไร? ความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่สังคมให้คุณค่าจะมีผลต่องานและคุณค่าของงานออกแบบไทยในอนาคตอย่างไร?