ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

bluebangkok

Product for every day living

ถนนทรงวาดเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประวัติศาสตร์ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กับความเจริญที่ตามมาจากการตัดถนนแทนที่การสัญจรทางน้ำ และเป็นพื้นที่หลอมรวมชุมชนนานาชาติ เชื้อชาติ และศาสนา ด้วยลักษณะพื้นที่ที่มีทั้งท่าเรือสำคัญ ตลาดน้อย และเยาวราช อีกทั้งยังทะลุผ่านไปยังถนนเจริญกรุง จนทุกวันนี้แม้ความเจริญสุดขีดผ่านพ้น แต่ร้านค้า ตึกอาคาร ศาสนสถาน ย่านชุมชน ก็ยังปรับตัวเพื่อความอยู่รอด กลายเป็นเสน่ห์ของย่านที่ผสมผสานอดีตเข้ากับปัจจุบันอย่างลงตัว การสำรวจอาคารสถานที่ ศึกษาประวัติศาสตร์ และฟังเรื่องเล่าในย่านเมืองเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์ นำมาสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก BlueBangkok ที่อยากถ่ายทอดเสน่ห์ของย่านผ่านงานออกแบบทั้งสองมิติและสามมิติ เช่น แม่เหล็กที่ระลึก สมุด กระเป๋า
นักออกแบบ
  • นางสาว สุภัสสรา​ เนตร​บำรุงรัตน์
  • นาย เชษฐชาติ ทาชาติ
  • นาย ฐปนัท แก้วปาน