ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

อิน

ระรื่น : สุขสถาน FLOW : Happy Architecture ในทางจิตวิทยา เราไม่สามารถอธิบายถึงความสุขว่าจับต้องได้สักเท่าไหร่ แต่จริง ๆ แล้วเราเรียนรู้และสร้างสภาวะนี้ขึ้นมาได้ในชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการควบคุม การเตรียมพร้อม และการล่อลวง ถามว่าเราออกแบบสภาพแวดล้อมนั้นได้จริง ๆ หรือไม่ โดยผ่านการสะกดและสะท้อนจากอารมณ์นั้น ๆ ความฉลาด สติปัญญาของมนุษย์ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลสภาพแวดล้อมมานาน ในทางกลับกัน ถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออารมณ์ความรู้สึก โดยผ่านการรับรู้ระบบสัมผัสต่าง ๆ จากตัวมนุษย์เราเองล่ะ แล้วจากนั้นบรรจงถ่ายทอดให้เกิดสภาวะ "ระรื่น : สุขสถาน" นี้ให้เป็นตัวกำหนด