ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Ten Fingers

Jewelry (path)maker

ถนนสุรวงศ์ - สีลม - บางรัก ขึ้นชื่อว่าเป็น "ถนนสายเครื่องประดับ" เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของโรงงานทำเครื่องประดับเก่าแก่ของไทย มีร้านขายพลอยและวัตถุดิบในการผลิตเครื่องประดับมากมายหลายร้าน และผู้ซื้อ-ผู้ขายไม่ได้มีเพียงคนไทย แต่มีหลากหลายเชื้อชาติ จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติลดลง หลายโรงงานจึงต้องปิดกิจการ จากเมื่อก่อนที่ผลิตงานแบบ OEM ตอนนี้ต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าใหม่ เริ่มมาทำงานร่วมกับนักออกแบบมากขึ้น ซึ่งนักออกแบบแต่ละคนก็มีแนวความคิดและการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่แตกต่าง โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างนักคิดและนักสร้างสรรค์ ทำให้เราเล็งเห็นความเป็นไปได้ใหม่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับ การที่โรงงานเปิดใจร่วมพัฒนาฝีมือช่างให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักออกแบบ ส่งผลให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคนิคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโรงงานมาก่อน "Jewelry maker path" คืองานแสดงที่เกิดจากการรวมตัวของนักออกแบบที่มีชื่อเสียง 5 คน มาร่วมผลิตงานกับ Ten Fingers เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ยังมองเห็นความหวังในยุคโรคระบาด