ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Lamunlamai Workshop : Turn food waste into tableware collection

No waste // No wares ongoing experimental project ; Lamunlamai tranforms food waste into tableware collection เวิร์กช็อปของ ละมุนละไม. ที่อยากชวนทุกคนมาร่วมทดลองหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ขยะเศษอาหารที่พบเจอได้มากในทุก ๆ วัน ด้วยการเอาเศษวัตถุดิบเหลือทิ้งวนกลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจเป็นได้ทั้งภาชนะบนโต๊ะอาหารหรือของประดับตกแต่ง ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองนำขยะเศษอาหาร เช่น เปลือกไข่ กากกาแฟ แคร์รอต และอื่น ๆ มาผสมรวมกับดินและเคลือบจนเกิดเป็นผิวสัมผัสและสีสันใหม่ ๆ ทุกชิ้นดึงเอาคุณสมบัติของ biomaterials ทั้งรูปทรงและสีสันมาใช้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้ขยะอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างเครือข่ายกำจัดขยะเศษอาหารให้ถูกวิธีระหว่างร้านอาหาร/ครัวเรือนทั่วไป กับผู้ผลิตและนักออกแบบเซรามิก เช่น ละมุนละไม. เป็นต้น สถานที่: TCDC กรุงเทพฯ, Rooftop Garden (ฝั่งบุคคลทั่วไป) ชั้น 5
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • นล เนตรพรหม
  • ณพกมล อัครพงศ์ไพศาล