ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Seam Design

Distancing

ทุกคนต่างมีอาณาเขตส่วนบุคคล เว้นระยะจากผู้อื่นตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่อยู่แล้วรู้สึกสบาย แต่หากมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้อาณาเขตดังกล่าวเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น วัสดุแวดล้อม แสง และเงา ความรู้สึกในพื้นที่ส่วนตัวนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่?
นักออกแบบ
  • อธิชา ผดุงเรืองกิจ
  • รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ
  • วาญุภัทร ทองเหลือง