ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Grains & Grams

Grains & Grams presents: 12 Camels

12 Camels เป็นนิทรรศการเชิงทดลองที่จำลองสถานการณ์ทางโลกผ่านการสร้างเก้าอี้ เป้าหมายของงานคือการสร้างเก้าอี้หรือม้านั่งเดี่ยว (stool) ประเภท 3 ขา จำนวน 12 ตัว โดยมีผู้ร่วมงานเป็นทั้งนักออกแบบ ศิลปิน ช่างไม้ ช่างจิวเวลรี่ และสถาปนิก รวมทั้งสิ้น 12 ทีม แต่ละทีมจะไม่ได้ทำเก้าอี้ให้เสร็จสำเร็จเป็นตัว แต่จะเตรียมหรือทำเฉพาะชิ้นส่วนตามโจทย์ จากนั้นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะถูกรวบรวมจากทุกทีมมากองรวมกัน และสุ่มเลือกชิ้นส่วนโดยโปรแกรม Randomiser แจกจ่ายให้แต่ละทีมอีกทีหนึ่งเพื่อนำชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบขึ้นงานเป็นเก้าอี้ 3 ขาให้ได้ แม้ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ได้มาจะมาจากทีมอื่นทั้งหมด ทั้งนี้ทุกทีมที่ร่วมงานกันจะไม่มีทางรู้ว่าชิ้นส่วนที่เตรียมไว้แต่ละชิ้นจะตกไปอยู่กับใคร รวมไปถึงชิ้นส่วนที่ได้มาประกอบนั้นมาจากที่ไหน
นักออกแบบ
  • ภาคภูมิ ยุทธนานุกร