PHKA x The Shophouse 1527

Phāla
เพิ่มในแพลนของฉัน
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม อันเนื่องมากจากความต้องการของประชาการที่เพิ่มสูงขึ้น, ภาวะโลกร้อน, การเสื่อมสภาพของน้ำ, การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ, การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, ปริมาณขยะที่มากเกินไป และมลภาวะทางอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน ในขณะที่เมืองของเราติดอันดับเมืองที่มีมลภาวะสูงสุดในโลก ภาคส่วนและบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงภาครัฐ ยังไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการกับปัญหา ซึ่งถึงที่สุดแล้วปัญหาเหล่านั้นจะย้อนกลับมามีผลกระทบต่อเราทุกคน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางระบบนิเวศวิทยา แต่เป็นปัญหาทางสังคมด้วยเช่นกัน เริ่มต้นจากมนุษย์ทุกคน และมนุษย์ทุกคนเองที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในท้ายที่สุด ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีทางเลือกในการใช้ชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน ในขอบเขตและระดับที่แตกต่างกันไป เฉกเช่นใน Ascending and Descending ของ Escher การเดินขึ้นหรือลงบันไดที่ไม่ได้นำเราไปสู่ที่ใด เราทั้งหมดถูกกักขังอยู่ในสถาปัตยกรรมเดียวกัน เราอาจเลือกเป็นคนที่ปฎิเสธจะมีส่วนร่วมในวงจร ณ ขณะเวลาหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดก็จะถูกบังคับให้รับรู้ถึงความผิดพลาดจากความเมินเฉย ในงาน installation ชิ้นนี้ ดอกไม้และใบไม้ชนิดต่างๆ ถูกเลือกมาเป็นสื่อกลางแทนสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยความไม่จีรังของวัสดุดังกล่าวที่ถูกนำมาจำลองสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวกว่า เปรียบเสมือนการเร่งเวลาให้ผ่านภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยมนุษย์ โดยมุ่งหวังให้เกิดคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีจากการกระทำและไม่กระทำในวงจรนี้ Designer / Florist: Tul Chompaisal, Nichada Duangwongsri, Siraphatsorn Chumnongwongse, Jutamas Kraijak, Charoenkit Chinkrajangkit, Nattakarn Tanataweetum System Engineer: Lekkla Sripijit Lighting Designer: SEAM #PHKAxBKKDW #BKKDW2020 #BangkokDesignWeek
นักออกแบบ
 • PHKA
 • Cloud-floor
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
 • Sat 01 Feb 10:00–19:00
 • Sun 02 Feb 10:00–19:00
 • Mon 03 Feb 10:00–19:00
 • Tue 04 Feb 10:00–19:00
 • Wed 05 Feb 10:00–19:00
 • Thu 06 Feb 10:00–19:00
 • Fri 07 Feb 10:00–19:00
 • Sat 08 Feb 10:00–19:00
 • Sun 09 Feb 10:00–19:00
สถานที่จัดงาน
1527 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
141
ปฏิบัติทำ
openIDEO Bangkok Chapter
ปลุกความคิดสร้างสรรค์ให้คนเมือง
MAKINDI TAKOYAKI
มา-กิน-ดิ ทาโกะยากิ