ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

ทำไมต้อง Co With Creation ? เข้าใจแนวคิด Bangkok Design Week 2022

เผยแพร่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

กลับมาพบกันอีกครั้งกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ประจำปีที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพความคิดสร้างสรรค์มาโดยตลอด เทศกาลฯ ทำหน้าที่เป็นสนามปล่อยของของนักสร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงนักออกแบบและผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน รวมถึงชักชวนผู้คนมาตั้งคำถามและหาคำตอบกับประเด็นน่าสนใจที่ขับเคลื่อนสังคมและเมืองให้ก้าวหน้าด้วยงานออกแบบ เป้าหมายคือทำให้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของทุกคน ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนในสายอาชีพออกแบบหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์เท่านั้น

 

สำหรับปีนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญคือผลกระทบจากโควิด-19 และเชื่อว่าในอนาคตก็จะยังคงมีความท้าทายใหม่ ๆ ที่ไม่มีใครคาดคิดรออยู่อีก นำมาซึ่งคำถามที่ว่า “อะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เรารอดจากปัญหาปัจจุบันและปัญหาใหม่ ๆ ในอนาคต ?”

 

คำตอบที่ได้คือการ “Co” กัน และนั่นคือที่มาของแนวคิดของเทศกาลฯ ในปีนี้

 

ทำไมต้อง “Co”

การเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าและหาวิธีอยู่กับความปกติใหม่อย่างเป็นสุข คือโจทย์หลักของโลกในปีนี้ ยิ่งความท้าทายมากเท่าไหร่ ยิ่งไม่สามารถแก้ได้ด้วยความเชี่ยวชาญของคนใดคนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการร่วมมือกันทำจากความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของศาสตร์ที่แตกต่างหลากหลาย ช่วยกัน “คิด สร้าง ทางรอด” บนโจทย์เดียวกัน เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบและทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ที่ไปไกลกว่าเดิม

 

เทศกาลฯ ปีนี้ “Co” กับอะไรบ้าง ?

ในบรรดาความท้าทายที่รายล้อม สรุปเป็นประเด็นสำคัญของเทศกาลฯ ในปีนี้ออกเป็น 5 ประเด็นด้วยกัน

 

1.Co with Space

การออกแบบพื้นที่เพื่อรับมือกับความท้าทาย ทั้งปัญหาโควิด-19 ในปัจจุบันและปัญหาใหม่ ๆ ในอนาคต สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ของพื้นที่อยู่อาศัยในวันที่คนยังห่วงความปลอดภัย และนิยามที่เปลี่ยนไปของพื้นที่สาธารณะในวันที่คนเริ่มโหยหาการพบปะสังสรรค์และธรรมชาติ

 

2.Co with Mental Health

ในวันที่สุขภาพจิตเป็นเรื่องใหญ่พอกับสุขภาพกาย การออกแบบจะช่วยเยียวยา หรือสื่อสารประเด็นเรื่องใจสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เพื่อบรรเทาปัญหาทางใจที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไร

 

3.Co with Eco

เมื่อโควิด-19 เร่งปฏิกิริยาให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหนักข้อเป็นทวีคูณ สิ่งที่เราต่างถามหาคือความคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วยหาหนทางชะลอเวลาของวิกฤติให้ช้าลง และชดเชยให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 

4.Co with Culture

จากการแช่แข็งสู่การหยิบจับวัฒนธรรมมาตั้งคำถาม ตีความ และนำเสนอใหม่ให้น่าสนใจ ใช้งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัวที่อาจไม่เคยมีใครเหลียวมองและกำลังจะเลือนหายให้กลับมาเฉิดฉายและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกครั้ง

 

5.Co with Future

ในวันที่เทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราในทุกมิติ ท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว เราจะนำความคิดสร้างสรรค์เข้าไปจับเพื่อต่อยอดโอกาสและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้อย่างไร

 

และที่ขาดไปไม่ได้คือการ “Co” กับคุณ เพราะทุกคนคือคนสำคัญที่เทศกาลฯ ปีนี้อยากชวนมาร่วมสำรวจและออกไอเดียไปด้วยกันใน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ในวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

 

#BKKDW2022

#BangkokDesignWeek

#CoWithCreation

แชร์