BANGKOK DESIGN WEEK 2022, 5–13 FEB

เจริญกรุง-ทรงวาด — ยิ่งเก่ายิ่งเจ๋ง

ต้นแบบ “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ลำดับแรกของกรุงเทพฯ ที่รวบรวมผลงานการร่วมพัฒนาของผู้ประกอบการดั้งเดิมในพื้นที่ และการเติบโตไปอีกขั้นของย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แท้จริง

ตลอดช่วงหลายปีที่ CEA สร้างความร่วมมือกับผู้คนในย่าน ภาครัฐ และเอกชน สำหรับการเดินหน้าย่านประวัติศาสตร์ สู่ต้นแบบ “ย่านสร้างสรรค์” ศูนย์กลางที่ผนวกความรุ่งเรืองของชุมชนริมแม่น้ำพระยาที่ประกอบจากความหลากหลายของเชื้อชาติ ความเชื่อ ตลอดจนความเหนียวแน่นของธุรกิจครอบครัวที่สืบต่อมานานกว่า 4-5 รุ่น  จากการเริ่มต้นทำความรู้จักและเข้าใจในพื้นที่ผ่านการสำรวจและลงพื้นที่ สู่การปรับปรุงพื้นที่ทั้งเชิงกายภาพผ่านโครงการทดลองที่หลากหลายเพื่อสร้างภูมิทัศน์และภาพจำใหม่ๆ ให้กับผู้คนในย่านและผู้มาเยือน ก้าวต่อไปคือการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพความเป็นไปในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่อาคารเก่าผนวกกับสินทรัพย์เดิมให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานให้ร่วมสมัยพร้อมๆ กับการส่งเสริมกิจกรรม เช่น อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ในฐานะศูนย์การบ่มเพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ธนาคารแห่งแรกของไทย ศุลกสถาน อาคารที่ทำการเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่มีแผนบูรณะหลังเก่าพร้อมสร้างหลังใหม่ควบคู่เป็นโรงแรมหรู มัสยิดชุมชนฮารูณอายุกว่า 100 ปีที่ผลัดหมุนเวียนกิจกรรมร่วมกับชุมชนและกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาตรอกซอกซอยตั้งแต่ช่วงโครงการ Co-create Charoenkrung ในขวบปีแรกที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเชื่อมต่อภายในย่านส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องรวมทั้ง Colour of charoenkrung ซึ่งผู้เยี่ยมชมจะสนุกสนานผ่านการเดินสำรวจและลัดเลาะถนนซอกซอยในย่านได้อย่างสะดวกถือเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเพิ่มข้อดีให้กับการท่องเที่ยว ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีภาคเอกชนหลายรายเข้ามาลงทุนและเปิดให้บริการในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า คาเฟ่ โรงแรมบูทีคโฮเต็ล แกลเลอรีศิลปะมากกว่า 10 แห่ง รวมถึงพื้นที่จัดงานสร้างสรรค์อย่าง Warehouse 30 และ Central the Original Store ที่พาผู้เยี่ยมชมกลับสู่จุดเริ่มต้นของอาณาจักรค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล พร้อมนิทรรศการและห้องสมุดเฉพาะด้านธุรกิจและการค้าปลีก  การเติบโตที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการนำร่อง “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ตั้งแต่สินทรัพย์ในฐานะทุนในการต่อยอด โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งล้วนส่งผลต่อการเติบโตของชุมชนและธุรกิจในย่าน  เกิดการต่อยอดของสินค้าเก่าแก่ซึ่งได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ให้เหมาะกับโลกยุคใหม่มากขึ้น ให้สามารถจำหน่ายหรือสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เหล่านี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของย่านเจริญกรุง ที่เกิดจากการเดินหน้าร่วมกันระหว่างภาคต่างๆ และผู้คนในชุมชน จึงทำให้ภาพของย่านสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เด่นชัดมากขึ้นในทุกๆ ปี

ย่านนี้มีอะไรน่าสนใจ

เรื่องเล่าของพื้นที่ที่ถูกเพิ่มมูลค่า อดีตที่ยังคงมีชีวิตกำลังกลายเป็นต้นทุนที่ไม่ต้องลงทุนมหาศาลแต่เปลี่ยนผ่านเป็นแรงรุกคืบทั้งในเชิงการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและความลึกซึ้งในการรับรู้ของผู้คน ไม่เพียงเท่านั้นตลอดการทำความเข้าใจยังต้องอาศัยแรงเล็กๆ จากทุกภาคส่วนในชุมชนซึ่งยิ่งเพิ่มประโยชน์และข้อได้เปรียบในการสร้างความแข็งแรงและผลในระยะยาว ย่านต้นแบบที่ค่อยๆ ปรากฏผล จากความเข้าใจในอัตลักษณ์และธุรกิจดั้งเดิมของย่าน นำไปสู่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างทักษะเก่า และนักออกแบบรุ่นใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จนทำให้ Made in Charoenkrung ทั้งขวบปีที่ 1 และ 2 สร้างทิศทางใหม่ให้กับหลายผลงาน ทั้งยังถูกต่อยอดจนสร้างรายได้กับผู้ประกอบการและชุมชน ความร่วมมือและเครือข่ายที่เข้มเเข็งของคนในชุมชน โรงเรียน บ้านโบราณ มัสยิด สถานทูตฝรั่ง ย่านเจริญกรุงแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาได้ตั้งต้นลงมือลายร้อยปี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้คนพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันด้วยภูมิหลัง แต่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาย่านสู่อนาคตที่เอกลักษณ์ของย่านอยู่ร่วมกับความทันสมัยได้อย่างพอดี    

#CreativeDistrictofBKKDW       #BangkokCityOfDesign

แชร์