BANGKOK DESIGN WEEK 2022, 5–13 FEB

CARNIVAL

โดย DESIGN AND OBJECTS ASSOCIATION (D&O)   
  “ในฐานะที่เราเป็นกลุ่มนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ อยากให้ผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนการได้กลับมา Celebrate กันด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยปลุกเร้าอารมณ์ให้กับผู้ที่มาชมได้รู้สึก ‘Refresh’ ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากสภาพสังคมที่พวกเราต้องประสบตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา และอยากช่วยผลักดันสังคมนักสร้างสรรค์ให้สามารถเดินต่อไปได้ ”    

แนะนำแนวคิดของโปรเจ็คต์ที่ออกแบบสำหรับงานบางกอกดีไซน์วีคปีนี้

จากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่กำลังประสบอยู่ทุกวันนี้ ทำให้สภาพสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงและต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ที่เราเรียกกันว่า การรักษาระยะทางสังคมหรือ Social Distancing ทำให้ทางสมาคม DESIGN AND OBJECTS ASSOCIATION (D&O) ตั้งต้นโจทย์และแนวคิดจากมุมมองที่ว่า ถึงแม้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักษาระยะห่างซึ่งกันและกัน แต่ในการออกแบบและงานสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องรักษาระยะห่างทางความคิดและการทำงาน เพราะฉะนั้นการทำงานในสภาวะหรือสถานการณ์แบบนี้ก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบแต่ละแบรนด์ในสมาคมฯ มาสร้างสรรค์งานออกแบบที่สะท้อนเรื่องราวที่เป็นบุคลิกของแต่ละคนออกมา โดยมีแนวคิดที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ จึงทำให้เกิดรูปแบบของชิ้นในงาน Installation Art มีลักษณะเป็นวงกลม 8 ส่วน ซึ่งหมายถึง การมารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนี้ และสามารถแยกออกได้เป็นส่วนๆ สะท้อนให้เห็นถึงสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสะท้อนภาพการเชื่อมโยงการทำงานของสมาคมฯ ที่เป็นการรวมตัวกันของเจ้าของแบรนด์และกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสากรรมการออกแบบหลากหลายด้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น งานเซรามิก ดังนั้นผลงานชิ้นนี้ จึงเป็นการเชื่อมโยงแนวคิดในการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการสร้างงานของนักออกแบบในแต่ละสาขาวิชา 

เลือกหยิบจับไอเดียจากมาจากไหน แรงบันดาลใจ ต้นทุนทางความคิด 

นอกจากแนวคิดในการออกแบบผลงานชิ้นนี้จากประเด็น Social Distancing แล้ว ทางทีมเรามองเห็นว่าสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หาทางออกไม่เจอ และได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่ไร้ทิศทาง ดังนั้นในฐานะของนักออกแบบจึงอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ให้กับผู้ที่จะเข้ามาชมผลงานได้ ‘Refresh’ ขึ้นมาอีกครั้งจากหลายๆ เดือนที่ผ่านมาที่ทุกคนไม่ได้เฉลิมฉลองหรือสังสรรค์กัน จึงใช้ชื่อของผลงานว่า ‘Canival’ และทางทีมนักออกแบบที่มาร่วมทำงานกันก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับการได้มา Celebrate กันด้วยความคิดสร้างสรรค์   

ขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การเลือกสถานที่ ย่านที่จัดแสดง / วัสดุที่เลือกใช้ มีความพิเศษอย่างไร / ความยากง่าย ความท้าทายในการติดตั้งผลงาน

ด้วยการที่สมาคมฯ มีสมาชิกที่มาเข้าร่วมจากหลากหลายกลุ่มบริษัท ทั้งกลุ่มออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ และแฟชั่น เพราะฉะนั้นในการรวมกลุ่มของนักออกแบบหรือแบรนด์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายและมีเทคนิคการออกแบบและการทำงานที่แตกต่างกันออกไป จึงใช้วิธีการทำงานภายใต้แนวคิดหลักและธีมเดียวกัน แต่เปิดโอกาสให้แต่ละเเบรนด์ได้นำเสนอสิ่งที่อยากจะเล่าผ่านเทคนิคการออกแบบหรือการเลือกใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งบางท่านอาจถนัดในเรื่องของงานหนัง งานผ้า งานโลหะ เป็นต้น ทางสมาคมฯ ได้เปิดกว้างให้แต่ละเเบรนด์ทดลองได้ตามที่ต้องการ ความท้าทายจึงอยู่ที่การต่อประกอบชิ้นงานจากหลากหลายเทคนิคของการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ รวมไปถึงการตีความของแต่ละแบรนด์ให้กลมกลืน ผสมผสานและไม่รู้สึกแปลกแยกจากกัน แต่ก็ยังต้องสะท้อนถึงเอกลักษณ์งานออกแบบของแต่ละท่านด้วย ทำให้ผลงานชิ้นนี้แสดงถึงการเชื่อมโยงกันของงานออกแบบได้เป็นอย่างดี  

สรุปความพิเศษของโปรเจ็กต์นี้

ผลงานชิ้นนี้เป็นรูปแบบของงาน Installation Art ที่มีความหลากหลายและโดดเด่นทั้งในเชิงของการนำเทคนิคการออกแบบจากหลากหลายวิธีการ การเลือกใช้วัสดุที่มีความเฉพาะและสะท้อนเรื่องราวของแต่ละแบรนด์ที่มาร่วมกันออกแบบ ผู้ที่มาชมจะได้เห็นมุมมองและแนวคิดในการเชื่อมโยงงานออกแบบผ่านรูปแบบของชิ้นงานที่ต่อกันเป็นวงกลมและบางส่วนก็สามารถต่อประกอบกันได้ในรูปแบบอื่นๆ   

ผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ผู้เข้าชมงานได้รับกลับไปหลังจากได้สัมผัสประสบการณ์จากผลงานชิ้นนั้น

สมาคมฯ และทีมนักออกแบบเราคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ในหลายมิติ เนื่องจากสมาชิกของสมาคมฯ จะมีอาชีพเป็นนักออกแบบแล้ว ยังเปิดบริษัทที่ประกอบธุรกิจจริงและดำเนินธุรกิจที่ใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ทุกท่านจึงมุ่งหวังให้การนำเสนอผลงานชิ้นนี้ ได้สร้าง value ในมุมผลกระทบทางธุรกิจให้กับแบรนด์ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของงานออกแบบที่สามารถจับต้องได้และเป็นไปได้จริง สามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานจริง รวมถึงมีมุมมองต่อการประกอบธุรกิจที่มีความเป็น Design-based ไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย  

#TheMakingOfBKKDW2021

#DandOCarnival  #DesignAndObject

#BKKDW2021   #BangkokDesignWeek

แชร์