ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เจริญกรุง - ตลาดน้อย: ยิ่งเก่า ยิ่งเจ๋ง

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชวนรู้จักย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เจริญกรุง-ตลาดน้อย”

ย่านการค้าที่สำคัญตั้งแต่กำเนิดพระนคร และเป็นชุมชนแห่งความหลากหลายของผู้คน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่เป็นรากฐานหลักในการพัฒนาความเจริญที่ไม่มีวันเก่าของพื้นที่นี้จนกลายเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของกรุงเทพฯ

 

พื้นที่เก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก นั่นคือต้นแบบของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่สำคัญของไทย ตั้งแต่การมีถนนตัดผ่านและใช้นามว่า “เจริญกรุง” นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรทางบกแล้ว ยังมีความเจริญที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ซึ่งถูกสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนผ่านสถาปัตยกรรม สิ่งของ หรือแม้แต่อาหารท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนย่านการค้าที่สำคัญแห่งนี้มาตั้งแต่กำเนิดพระนคร จนเกิดพื้นที่ค้าขายในย่านของชาวจีนอย่างสำเพ็ง และขยับขยายความคึกคักออกมาถึง “ตลาดน้อย” หรือตลาดที่ชาวจีนเรียกว่า “ตะลักเกี้ยะ” ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี 

 

ด้วยเสน่ห์ของความเก่าแก่และวัตถุดิบท้องถิ่นมากมายในย่านนี้ ทำให้มีนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาเล็งเห็นคุณค่าและเข้ามาหยิบจับผสมไอเดียใหม่ ๆ ต่อยอดมรดกดั้งเดิมให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น แต่งแต้มสีสันและช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นย่านสร้างสรรค์ให้เด่นชัด จนทำให้ย่านนี้ถูกเลือกเป็นย่านหลักในการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ทุกปี

 

ปัจจุบันย่านเก่าแห่งนี้จึงถูกพัฒนาให้เป็นต้นแบบของ “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งเชิงกายภาพ ภาพจำใหม่ ๆ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการให้บริการที่ทันต่อยุคสมัยมากขึ้นในย่าน โดยมี CEA และภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงกลุ่มคนในชุมชนจำนวนมากเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนนี้ เพื่อเติมเต็มความเจริญให้ย่านนี้อยู่ตลอดแบบไม่มีวันเก่า

 

พบการ “Co” กันระหว่างพื้นที่ ผู้คน รวมถึงความ “Heritage” ที่มากไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่พร้อมให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของย่านได้ในเดือนกุมภาฯ นี้ ! ที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การจัดรูปแบบงานตามมาตรการรองรับโควิด-19 

 

ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us 

www.bangkokdesignweek.com

FB/IG : bangkokdesignweek 

Twitter : @BKKDesignWeek

Line : @bangkokdesignweek

 

#BKKDW2022

#BangkokDesignWeek

#CoWithCreation

 

 

แชร์