BANGKOK DESIGN WEEK 2023, 4–12 FEB

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

Presentation Day ชวนมิตรมาทำเมืองให้ NICE

เพราะเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง Bangkok Design Week 2023 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าจึงมองหามิตรมาช่วยสร้างสรรค์เมืองร่วมกันวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ทีมจัดเทศกาลฯ จัด “BKKDW 2023 Presentation Day วันนำเสนอแนวคิด” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมจัดเทศกาลฯ ได้นำเสนอไอเดียแบบตัวต่อตัว รับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญและทีมจัดเทศกาลฯ ร่วมกันระดมไอเดีย ค้นหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรมสร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งโปรแกรมที่มีความโดดเด่น สอดคล้องกับแนวคิดในธีม urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี จะได้รับการพิจารณารับการสนับสนุนจากเทศกาลฯ ในด้านเงินสนับสนุน และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลักดันให้โปรแกรมเกิดขึ้นได้จริง บรรยากาศตลอดทั้งสองวันเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขา ที่ตั้งใจใช้ศักยภาพที่แต่ละคนมีในการพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น ตอกย้ำว่า กรุงเทพฯ มี ‘มิตร’ มากมาย ที่พร้อมขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้าด้วยกัน พบกับโปรแกรมที่ดีต่อเมืองเหล่านี้ได้ในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2566Bangkok Design Week 2023urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี4-12 February 2023#BKKDW2023#BangkokDesignWeek#urbanNICEzation

Open Call for Design Research Day

Design Research Day Open Call for Particpantsเปิดรับสมัครผู้นำเสนอโปรเจ็กต์หรือผลงานวิจัยApply Now – 30 Sep 2022Bangkok Design Week 2023 (BKKDW2023) หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ธีม “Urban ‘NICE’ zation เมือง-มิตร-ดี” โดยเป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์จากสาขาต่างๆ ในการนำเสนอแนวคิดที่มีเป้าหมายในการ “ทำเมืองให้ดีขึ้น” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาให้กรุงเทพฯ ดีขึ้นสำหรับวันข้างหน้าเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่สะท้อนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยหลากหลายรูปแบบ บนเวทีการนำเสนอผลงานใน Design Research Day เทศกาลฯ จึงขอเชิญชวนนักสร้างสรรค์ทุกท่าน ร่วมส่งผลงานโปรเจ็กต์หรืองานวิจัย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ เพื่อโอกาสในการร่วมถ่ายทอดผลงาน ในรูปแบบการบรรยาย เป็นเวลา 20 นาที ใน Design Research Day ภายใต้เทศกาล Bangkok Design Week 2023                 _____Design Research Day คือ วันแห่งการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยในรูปแบบการบรรยายที่เป็นกันเองภายในเวลา 20 นาที_____ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2565สมัครได้ที่ (คลิกลิงก์นี้) >> https://shorturl.asia/0QlJs โปรดดูรายละเอียดการเข้าร่วมฯ เพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้_____คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักสร้างสรรค์ หรือบุคคลทั่วไปมีผลงานโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทุกสาขา   ผลงานที่จะนำเสนอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหากิจกรรม   ผู้นำเสนอผลงานจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน ซึ่งไม่ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น โดยข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะต้องมีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศกาลฯ ผู้เข้าร่วมยินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆคุณลักษณะของผลงานที่จะนำเสนอใน Design Research Dayการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างประสบการณ์ใหม่การสร้างโอกาสในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน หรือเมืองนวัตกรรมหรือความคิดสดใหม่สามารถต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้กำหนดการและการพิจารณาคัดเลือกผลงานเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และปิดรับสมัครผลงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมที่ผ่านการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่านทาง facebook.com/bangkokdesignweekเทศกาลฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565การนำเสนอผลงาน จะจัดขึ้น ณ TCDC กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 (วันและเวลาที่นำเสนอผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)สิทธิประโยชน์ได้รับการประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรม ผ่านช่องทางของเทศกาลฯ เช่น เว็บไซต์ เฟชบุ๊ก หรือสื่อสิ่งพิมพ์โอกาสในการสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชน หรือเผยแพร่ผลงานในสื่อประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาของเทศกาล ฯ และสื่อพันธมิตร ค่าสนับสนุนการนำเสนอผลงานในจำนวนที่เทศกาลฯ กำหนดหมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยเทศกาล ฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัชชพล หรั่งแพ  อีเมล watchapon@cea.or.th หรือ โทร. 02-105-7400 ต่อ 204 (จันทร์-ศุกร์ / 10.00-17.30 น.)#BKKDW2023 #BangkokDesignWeek#DesignResearchDay

พระนคร: ความดั้งเดิม ที่ไม่เคยซ้ำเดิม

ชวนรู้จักย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “พระนคร” ย่านที่เกิดมาพร้อมกับกรุงเทพมหานคร มีความคลาสสิกเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศ พร้อมเปิดรับทุกความคิดสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ ต่อยอด และสร้างเรื่องราวที่จะกลายเป็นบทใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 200 ปีของย่านนี้   จุดกำเนิดของกรุงเทพมหานครเริ่มต้นที่บริเวณราบลุ่มฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ เวลากว่า 2 ศตวรรษ เปลี่ยนอดีตศูนย์กลางการปกครองของประเทศสู่ย่านเมืองเก่าอันเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ มีสตรีทฟู้ดเจ้าดังระดับตำนานหลายเจ้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดึงดูดใจ   ย่านพระนครเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายและอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงมานับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่ในยุคสร้างบ้านแปงเมือง จนกระทั่งในปี 2020 เมื่อโลกเราเกิดโรคระบาด ย่านเก่าแก่แห่งนี้ต้องเผชิญความท้าทายอีกครั้ง การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ร้านรวงหลายแหล่งปิดตัวลง แต่พระนครแห่งนี้ก็คงอยู่ ปรับตัว และหาทางรอดต่อไป   ร่วมย้อนร่องรอยความคิดสร้างสรรค์บนย่านประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ Co กันระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้หลงใหลในเมืองเก่า พร้อมชวนคุณมาสำรวจ เพื่อร่วมสร้างชีวิตและเพิ่มสีสันให้ย่านคลาสสิกแห่งนี้ ที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การจัดรูปแบบงานตามมาตรการรองรับโควิด-19   ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us  www.bangkokdesignweek.com FB/IG : bangkokdesignweek  Twitter : @BKKDesignWeek Line : @bangkokdesignweek   #BKKDW2022 #BangkokDesignWeek #CoWithCreation    

อารีย์ - ประดิพัทธ์: ชิคสุดไม่ตกเทรนด์

ชวนรู้จักย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “อารีย์ – ประดิพัทธ์” ย่านสุดชิคที่เป็นหมุดหมายของเหล่าคนรุ่นใหม่ รายล้อมไปด้วยคาเฟ่ ร้านอาหาร และธุรกิจสร้างสรรค์มากมายที่ทำให้ย่านนี้ไม่เคยตกเทรนด์   ผู้คนในย่านยังเป็นเสมือน “เพื่อนบ้าน” ที่เอื้ออารีกันสมชื่อ สัมผัสกลิ่นอายความน่ารักและความอบอุ่นที่อบอวลไปทั่วทั้งย่าน จากการจับมือกันระหว่างคนรุ่นเก่าที่เป็นรากฐานกับคนรุ่นใหม่ที่นำเข้าไลฟ์สไตล์ชิค ๆ เพื่อสร้างสรรค์ย่านให้น่าอยู่และยั่งยืน   ย่านอารีย์ – ประดิพัทธ์ เคยเรียกกันว่าเป็นเมืองราชการ เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ และชนชั้นสูงนับตั้งแต่อดีต และยังเป็นย่านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่พักอาศัย ตั้งแต่บ้านเก่าแก่ที่อยู่คู่ย่านมานาน ชุมชนขนาดเล็ก ไปจนถึงคอนโด หรือที่พักใหม่ ๆ ที่เพิ่งเริ่มเป็นเพื่อนบ้านกันไม่นาน สู่การเข้ามาของธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะร้านอาหาร คาเฟ่สุดชิคมากมาย รวมถึงชุมชนของนักออกแบบทั้งหลาย ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีทั้งผู้ที่อยู่มาก่อนและผู้มาใหม่ที่หลงใหลเสน่ห์ของย่านนี้ กลายเป็นแหล่งจุดประกายไอเดีย เชื่อม connection เหล่านักสร้างสรรค์หลากหลายวงการ    นอกจากนี้อารีย์ยังเป็นย่านที่ความเป็น “เพื่อนบ้าน” แข็งแรงที่สุดย่านหนึ่ง ในย่านนี้คุณจะได้พบความหลากหลายที่พึ่งพาอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ การเกื้อกูลกันของเพื่อนบ้านต่างวัย ร้านค้าเก่าแก่ในชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกับร้านอาหารหน้าใหม่สุดชิคได้อย่างลงตัว และพร้อมจับมือฝ่าฟันวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยกันทั้งย่าน    “อารีย์ – ประดิพัทธ์” เปิดประตูต้อนรับทุกคนให้ได้เข้ามาทำความรู้จัก และหลงรัก “เพื่อนบ้านในย่านอารีย์” ร่วมถอดบทเรียนจากย่านเข้มแข็ง ที่จับมือกันผ่านพ้นวิกฤตไปพร้อมกันจากการ “Co” กันระหว่างผู้คนทั้งย่าน ร่วมคิด สร้าง และหาทางรอดใหม่ ๆ ไปกับชาวอารีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การจัดรูปแบบงานตามมาตรการรองรับโควิด-19    ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us  www.bangkokdesignweek.com FB/IG : bangkokdesignweek  Twitter : @BKKDesignWeek Line : @bangkokdesignweek   #BKKDW2022 #BangkokDesignWeek #CoWithCreation    

สามย่าน: ครบสูตรย่านเรียนรู้ มาคู่ตำนานอร่อย

ชวนรู้จักย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “สามย่าน” ย่านที่ไม่เคยหยุดพัฒนา แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ทั้งแหล่งรวมการเรียนรู้ เคียงคู่ตำนานร้านอร่อย ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ (Central Business District) และยังเป็นเหมือนสนามทดลองของคนสร้างสรรค์จากหลากหลายวงการที่ชวนกันมาระดมไอเดียเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้พื้นที่แห่งนี้   สามย่านคือศูนย์รวมความอร่อยของกรุงเทพฯ เราจะได้เห็นทั้งร้านอาหารเก่าแก่ประจำย่านที่เป็นแหล่งรวมตัวของนักศึกษา ภัตตาคารอาหารเหลาที่ประจำของเหล่าอากงอาม่า ร้านสตรีทฟู้ดที่ตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบของคนทำงาน ไปจนถึงคาเฟ่ฮิป ๆ ที่เหล่าวัยรุ่นแวะเวียนมาเช็กอิน ตลอดเส้นทางตั้งแต่สวนหลวงสแควร์ยาวไปถึงถนนบรรทัดทอง   นอกเหนือจากการเป็น “Learning Space” หรือพื้นที่การเรียนรู้ที่มีทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำและโรงเรียนมากมาย ทุกวันนี้พื้นที่ในสามย่านยังมีการ “Co” กับฟังก์ชั่นและความเป็นไปได้อื่น ๆ เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานของทุกคนและทันต่อยุคสมัยมากขึ้น เช่น การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์แบบผสมผสาน หรือ “โครงการมิกซ์ยูส” เพื่อรองรับการใช้งานหลายรูปแบบอย่างเป็นมิตรแบบ “สามย่านมิตรทาวน์”, พื้นที่สาธารณะผืนใหญ่ใจกลางเมืองใน “อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ” หรือพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการในวงการสตาร์ตอัปอย่าง “BLOCK 28” ไปจนถึงพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางเลือกอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของคนยุคนี้   สามย่านยังเป็นพื้นที่ทดลองที่คนเจเนอเรชั่นใหม่พากันมาปลุกปั้นธุรกิจ ทั้งสานต่อธุรกิจครอบครัว และเริ่มต้นกิจการของตนเอง ไปจนถึงการริเริ่มโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกรุงเทพฯ เช่น โมเดลการใช้รถ EV เพื่อให้บริการในย่าน ไปจนถึงพื้นที่สร้างสรรค์อย่างศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI และ Art4C Gallery เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างอิสระ   สัมผัสย่านหมุดหมายแห่งความเจริญของทุกด้านในทุกยุคสมัย และประสบการณ์ทางรูป รส กลิ่น เสียง แห่งสามย่าน เดือนกุมภาฯ นี้ ! ที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การจัดรูปแบบงานตามมาตรการรองรับโควิด-19    ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us  www.bangkokdesignweek.com FB/IG : bangkokdesignweek  Twitter : @BKKDesignWeek Line : @bangkokdesignweek   #BKKDW2022 #BangkokDesignWeek #CoWithCreation  

ทองหล่อ - เอกมัย: ย่านดีไซน์ผู้มาก่อนกาล

ชวนรู้จักย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ทองหล่อ – เอกมัย” ย่านใจกลางกรุงที่เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่านักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ระดับตำนานหลากหลายแขนง ที่มักจะต่อยอดโลกดีไซน์ไปสู่โลกธุรกิจได้อย่างลงตัว ชวนมาสัมผัสสีสันและความสนุกของบรรยากาศความสร้างสรรค์ที่แฝงอยู่ในย่านผ่านธุรกิจมากมายที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งย่าน   ย่าน “ทองหล่อ – เอกมัย” เป็นดั่งศูนย์กลางการออกแบบใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของสตูดิโอออกแบบมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นย่านแห่งธุรกิจและการค้าที่ล้วนเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ เช่น ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ขายของดีไซน์ เรียกได้ว่า คนที่หลงรักทั้งงานดีไซน์และเรื่องราวเบื้องหลังธุรกิจจะต้องหลงเสน่ห์ทองหล่อ – เอกมัยเป็นแน่ ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากจะมาพักอาศัยหรือเยี่ยมเยียนย่านแห่งนี้    เมื่อการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์บรรจบเข้าหากันกับธุรกิจ จึงทำให้ย่านนี้เต็มไปด้วยหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจออกแบบ กราฟิกดีไซน์ สถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงการออกแบบประสบการณ์ผ่านรสชาติ เสียงเพลง และความบันเทิงต่าง ๆ อย่างธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ บาร์ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพฯแทบทุกช่วงเวลา ธุรกิจที่นี่ไม่เคยหยุดนิ่ง และย่านนี้ก็ไม่เคยหลับใหลเช่นกัน    พบการปรับตัวที่รวดเร็วของย่านธุรกิจที่ปีนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในโลกจริง แต่ชาว “ทองหล่อ – เอกมัย” จะพาคุณไปท่องโลกเสมือนในอนาคตอย่างโลก Metaverse ที่จะจับมือชวนร้านค้าเก่าแก่ในย่าน คาเฟ่ชื่อดัง และสตูดิโอนักออกแบบ ปรับตัวหาทางรอดใหม่ ๆ ให้ธุรกิจไปพร้อมกัน และยังรับชมผลงานที่มีทั้งรูปแบบ Online และ On ground ได้ที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การจัดรูปแบบงานตามมาตรการรองรับโควิด-19      ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us  www.bangkokdesignweek.com FB/IG : bangkokdesignweek  Twitter : @BKKDesignWeek Line : @bangkokdesignweek   #BKKDW2022 #BangkokDesignWeek #CoWithCreation    

เจริญกรุง - ตลาดน้อย: ยิ่งเก่า ยิ่งเจ๋ง

ชวนรู้จักย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เจริญกรุง-ตลาดน้อย” ย่านการค้าที่สำคัญตั้งแต่กำเนิดพระนคร และเป็นชุมชนแห่งความหลากหลายของผู้คน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่เป็นรากฐานหลักในการพัฒนาความเจริญที่ไม่มีวันเก่าของพื้นที่นี้จนกลายเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของกรุงเทพฯ   พื้นที่เก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก นั่นคือต้นแบบของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่สำคัญของไทย ตั้งแต่การมีถนนตัดผ่านและใช้นามว่า “เจริญกรุง” นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรทางบกแล้ว ยังมีความเจริญที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ซึ่งถูกสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนผ่านสถาปัตยกรรม สิ่งของ หรือแม้แต่อาหารท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนย่านการค้าที่สำคัญแห่งนี้มาตั้งแต่กำเนิดพระนคร จนเกิดพื้นที่ค้าขายในย่านของชาวจีนอย่างสำเพ็ง และขยับขยายความคึกคักออกมาถึง “ตลาดน้อย” หรือตลาดที่ชาวจีนเรียกว่า “ตะลักเกี้ยะ” ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี    ด้วยเสน่ห์ของความเก่าแก่และวัตถุดิบท้องถิ่นมากมายในย่านนี้ ทำให้มีนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาเล็งเห็นคุณค่าและเข้ามาหยิบจับผสมไอเดียใหม่ ๆ ต่อยอดมรดกดั้งเดิมให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น แต่งแต้มสีสันและช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นย่านสร้างสรรค์ให้เด่นชัด จนทำให้ย่านนี้ถูกเลือกเป็นย่านหลักในการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ทุกปี   ปัจจุบันย่านเก่าแห่งนี้จึงถูกพัฒนาให้เป็นต้นแบบของ “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งเชิงกายภาพ ภาพจำใหม่ ๆ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการให้บริการที่ทันต่อยุคสมัยมากขึ้นในย่าน โดยมี CEA และภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงกลุ่มคนในชุมชนจำนวนมากเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนนี้ เพื่อเติมเต็มความเจริญให้ย่านนี้อยู่ตลอดแบบไม่มีวันเก่า   พบการ “Co” กันระหว่างพื้นที่ ผู้คน รวมถึงความ “Heritage” ที่มากไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่พร้อมให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของย่านได้ในเดือนกุมภาฯ นี้ ! ที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การจัดรูปแบบงานตามมาตรการรองรับโควิด-19    ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us  www.bangkokdesignweek.com FB/IG : bangkokdesignweek  Twitter : @BKKDesignWeek Line : @bangkokdesignweek   #BKKDW2022 #BangkokDesignWeek #CoWithCreation    

เตรียมพร้อม ! Co With 5 ประเด็นหลัก ใน Bangkok Design Week 2022

หลังจากที่เทศกาลฯ ได้พาทุกคนมองย้อนกลับไปยังเรื่องราวจากวิกฤติโควิด 2 ปีที่ผ่านมา ตามมาด้วยการคาดการณ์อนาคตอันใกล้ สู่ความเข้าใจในธีมและแนวคิดสำคัญ “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” กันไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะพูดถึง 5 ประเด็นหลักของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ในปีนี้ เราอยากให้คุณทำความรู้จักไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะทุกประเด็นล้วนเป็นประเด็นสำคัญของโลกในปัจจุบัน และสั่นสะเทือนชีวิตของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง    เตรียมพร้อมเข้าไปสำรวจ 5 ประเด็นสำคัญด้วยตัวคุณเองในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ที่กำลังจะจัดขึ้น 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ในธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด”    Co With Space “พื้นที่” คือประเด็นสำคัญที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ตั้งคำถามและทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปีแรก และในปีนี้แนวคิดของ “พื้นที่” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากผลกระทบจากวิกฤติในปีที่ผ่านมา   พื้นที่อยู่อาศัยในยุคหลังโควิด-19 จะเป็นแบบไหน ? พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ชุมชนจะเป็นอย่างไรในวันที่คนโหยหาการปฏิสัมพันธ์แต่ยังคงให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ ? พื้นที่ธรรมชาติจะมีบทบาทในการฟื้นฟูเมืองและจิตใจของคนได้จริงหรือไม่ ? อะไรคือสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งเก่าและพัฒนาสิ่งใหม่ในเมืองและย่านที่เราอยู่ ? ผลกระทบจากโควิดและเศรษฐกิจจะเปลี่ยนเมืองของเราไปเป็นแบบไหน ?   พบหลากหลายโปรแกรมที่ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ จากนักออกแบบที่ทำงานร่วมกับประเด็นพื้นที่และเมือง สำรวจโจทย์ที่ท้าทายของการออกแบบพื้นที่ในอนาคต ไปจนถึงตื่นตากับการชุบชีวิตพื้นที่เมืองด้วยความคิดสร้างสรรค์   Co With Mental Health “งานออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทางใจ” คือประเด็นต่อมาที่เทศกาลฯ ปีนี้อยากนำเสนอ เพราะนี่คือเรื่องใหญ่ที่เป็นผลจากวิกฤติที่ต่อเนื่องและยาวนาน และเป็นเสมือนคลื่นใต้น้ำที่หลายคนอาจมองไม่เห็น แต่กลับสร้างผลกระทบให้สังคมมหาศาลหากไม่ได้รับการดูแล   การออกแบบจะช่วยให้คนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเจ็บป่วยทางใจที่กำลังเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบันได้อย่างไร ? งานออกแบบจะช่วยเยียวยาใจ บำบัดความตึงเครียด สร้างความสุขและความผ่อนคลายให้คนในภาวะวิกฤติได้หรือไม่ ?  ออกแบบเมืองแบบไหนที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันทางใจให้คนในสังคมมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ?   สัมผัสโปรแกรมที่ทำให้เราเห็นหลากหลายความเป็นไปได้ที่จะนำงานออกแบบเข้าไปทำงานร่วมกับปัญหาสุขภาพจิต ที่จะทำให้คุณกลับมาสำรวจใจตัวเองและเรียนรู้ที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้คนรอบข้าง   Co With Eco วิกฤติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องอนาคต แต่ ณ วันนี้มันอุบัติขึ้นแล้ว และยิ่งหนักขึ้นเป็นเท่าทวีคูณจากวิกฤติในสองปีที่ผ่านมา และนี่คือสิ่งที่เราทุกคนในฐานะพลเมืองโลกต้องรับผิดชอบร่วมกัน    แล้วการออกแบบจะมีส่วนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาวิกฤตินี้อย่างไร ?  แนวคิดออกแบบจะช่วยสร้างการหมุนเวียนและความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ? นวัตกรรมการออกแบบจะช่วยลดขยะที่เป็นภาระแก่โลก และเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้อย่างไร ? เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ จะมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนได้หรือไม่ ?   ค้นพบแรงบันดาลใจและแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันจากนักออกแบบและสร้างสรรค์หลากหลายโปรแกรมในเทศกาลฯ ปีนี้ เพื่อจะพบว่าคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาระดับโลกได้   Co With Culture เมื่อวัฒนธรรมที่เคยแช่แข็งถูกละลายด้วยคำถาม เปิดพื้นที่ให้คนในสังคมเสนอไอเดีย ปรับปรุงให้ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย และต่อยอดกลายเป็นมูลค่า นำมาซึ่งความเป็นไปได้มากมาย    คำถามสำคัญคือ การออกแบบจะช่วยนำเสนอวัฒนธรรม เล่าเรื่องย่านหรือท้องถิ่นให้ร่วมสมัยและเข้าถึงคนมากขึ้นได้อย่างไร ?  วัตถุดิบทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม จะเพิ่มคุณค่าและเกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร ?   ตื่นตาไปกับโปรแกรมงานออกแบบที่ชวนถอดรหัสวัฒนธรรม ตีความและเล่าเรื่องใหม่โดยนักออกแบบและนักสร้างสรรค์หลากหลายที่จะทำให้คุณมองคำว่า “วัฒนธรรม” เปลี่ยนไปจากเดิม   Co With Future ในวันที่สิ่งใหม่เกิดขึ้นทุกวัน แทนที่จะหยุดเรียนรู้และวิ่งหนีสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ลองทำความรู้จักกับมันดูสักตั้งเพื่อเตรียมรับการมาถึงของอนาคต    และหากคุณเป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์ คุณคงอยากรู้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ จะช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเราได้อย่างไร ? นวัตกรรมและเครื่องมือใหม่ ๆ จะเปลี่ยนทิศทางงานออกแบบในอนาคตไปเป็นแบบไหน ? แนวคิดด้านการออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ในอนาคตจะปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบใด ? ชีวิตและการทำงานของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากการมาถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้ ?   วาร์ปไปทำความรู้จักสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต กับโปรแกรมงานออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตเป็นส่วนผสมหลัก เตรียมความพร้อมให้คุณ “Co” กับอนาคตก่อนใคร   #BKKDW2022 #BangkokDesignWeek #CoWithCreation