ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

ต่อยอดไม่รู้จบกับความคิดสร้างสรรค์แนว Waste is more

เผยแพร่เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ต่อยอดไม่รู้จบกับความคิดสร้างสรรค์แนว Waste is more

สร้างมูลค่าและทดสอบทุกความเป็นไปได้กับวัสดุไร้มูลค่า 


More ใช้พลังสร้างสรรค์เปลี่ยนขยะเป็นวัสดุทดแทน

การเปลี่ยนขยะจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นวัสดุทดแทน ย่อมช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้กับผู้คนได้อย่างมหาศาล เพราะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจมากขึ้น ช่วยลดปัญหาต้นทุนในการผลิตและช่วยกำจัดขยะที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกแบบนี้ได้ ต้องอาศัยการวิจัยศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ 


MORE เป็นหนึ่งในกลุ่มนักคิดที่ขยับตัวเข้ามาศึกษาและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาขยะ หรือของเสีย ตั้งแต่ปี 2565 ด้วยการศึกษาและแปรรูปของเสียจากโรงคั่วกาแฟให้กลายเป็นสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุต่างๆ และเตรียมความพร้อมของโปรเจกต์มายาวนาน ปีนี้ในงาน Bangkok Design Week 2023 จะเป็นการเปิดตัวแบรนด์ MORE ครั้งแรก พร้อมกับนิทรรศการขนาดใหญ่ที่ชักชวนให้ผู้คนช่วยกันคิดสร้างสังคมที่ยั่งยืน พร้อมกับทำความเข้าใจมูลค่ามหาศาลของขยะที่ใครอาจยังมองไม่เห็น 


นิทรรศการ “WASTE IS MORE” ของ MORE จึงเล่าแนวคิดการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เมืองที่มี 3 แนวคิด คือ ความยั่งยืน นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในงาน Bangkok Design Week 2023 นี้ MORE ได้ชวน 8 กลุ่มศิลปินมาทำงานบนพื้นฐานความถนัดและความสนใจที่หลากหลาย โดยตั้งต้นทดลองศึกษาและออกแบบสร้างวัสดุทดแทน จากวัสดุไร้มูลค่า 8 ชนิดที่เป็นของเสีย ไม่ว่าจะเป็นขยะจากครัวเรือนที่ใกล้ตัวผู้คนที่สุดอย่าง ฝาขวดน้ำ เปลือกไข่ไก่ กล่องนมยูเอชที ขยะทางการเกษตรอย่างใบอ้อย หรือขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมใหญ่อย่างเยื่อกาแฟจากคาเฟ่ ฝุ่นผ้าทอจากการทอผ้า แผ่น pvc ปิดขอบ และฝุ่นไม้จากงานเฟอร์นิเจอร์ 

  •  o-d-a สตูดิโอที่เชี่ยวชาญงานไม้ โด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องทำงานกับ “ฝุ่นไม้”
  • NUTRE JEWELLER นักออกแบบเครื่องประดับ ประสบการณ์กว่า 15 ปีกับ “ฝาขวดน้ำ”
  • kitt.ta.khon แบรนด์เฟอร์นิเจอร์เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมหวาย ต้องสร้างสรรค์ชิ้นงานจาก “เยื่อกาแฟ”
  • mitr. กลุ่มเพื่อนนักออกแบบที่สนใจค้นคว้าหาความเป็นไปได้ ด้วยวัสดุ “กล่องยูเอชที”
  • TAKORN TEXTILE STUDIO อาจารย์และนักสร้างสรรค์งานสิ่งทออิสระที่ได้รับโจทย์ “ฝุ่นผ้าทอ”
  • Designerd สตูดิโอออกแบบที่รวมตัวนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และกราฟิก กับวัสดุ “แผ่น pvc ปิดขอบ”
  • Spirulina Society แบรนด์ของแต่งบ้านอีโค่ที่ถนัดงานพิมพ์ 3 มิติ ต้องสร้างสรรค์จาก “เปลือกไข่ไก่”
  • ดีไซเนอร์แบรนด์ MORE และนักวิจัยวัสดุที่รับโจทย์สร้างสรรค์จากวัสดุ “ใบอ้อย”


นอกจากชิ้นงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่พร้อมเปิดโลกทุกคนแล้ว นิทรรศการครั้งนี้ของ MORE ยังมีเวิร์กช็อปและกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างโอกาสทางธุรกิจ มีทั้งทีมวิจัย นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมท้าให้ทุกคนทดสอบทุกความเป็นไปได้ของ “ขยะ” และของไร้มูลค่าทั้งหลาย ก่อให้เกิดการต่อยอดประโยชน์ไม่รู้จบในอนาคต 


เมืองที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ได้สร้างสำเร็จได้เพียงลำพัง แต่เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาว การร่วมมือกันของนักสร้างสรรค์หลากหลายแขนง นำมาสู่การก่อให้เกิดเครือข่ายนักพัฒนา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เมืองมิตรดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดขึ้นกับผู้คนได้จริง และไม่ใช่เมืองที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่เรายังสามารถหาไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาให้เกิดเมืองที่ดีต่อชุมชน วัฒนธรรม และธุรกิจในภาพรวมได้อีกด้วย  


MORE และเทศกาล Bangkok Design Week 2023 จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการพบปะ แลกเปลี่ยน ส่งต่อแนวความคิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้นักคิดรุ่นใหม่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง หากใครสนใจเยี่ยมชมและร่วมคิดสร้างความเป็นไปได้ของเมืองด้วยกัน เจอได้ที่งาน Bangkok Design Week 2023 ปีนี้

Bangkok Design Week 2023

urban‘NICE’zation

เมือง-มิตร-ดี

4 – 12 FEB 2023


#BKKDW2023

#BangkokDesignWeek

#urbanNICEzation

แชร์