ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

Design Research Day

Open Call for Particpants

เปิดรับสมัครผู้นำเสนอโปรเจ็กต์หรือผลงานวิจัย

Apply Now – 30 Sep 2022


Bangkok Design Week 2023 (BKKDW2023) หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ธีม “Urban ‘NICE’ zation เมือง-มิตร-ดี” โดยเป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์จากสาขาต่างๆ ในการนำเสนอแนวคิดที่มีเป้าหมายในการ “ทำเมืองให้ดีขึ้น” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาให้กรุงเทพฯ ดีขึ้นสำหรับวันข้างหน้า


เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่สะท้อนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยหลากหลายรูปแบบ บนเวทีการนำเสนอผลงานใน Design Research Day เทศกาลฯ จึงขอเชิญชวนนักสร้างสรรค์ทุกท่าน ร่วมส่งผลงานโปรเจ็กต์หรืองานวิจัย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ เพื่อโอกาสในการร่วมถ่ายทอดผลงาน ในรูปแบบการบรรยาย เป็นเวลา 20 นาที ใน Design Research Day ภายใต้เทศกาล Bangkok Design Week 2023                

_____

Design Research Day คือ วันแห่งการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยในรูปแบบการบรรยายที่เป็นกันเองภายในเวลา 20 นาที

_____

ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สมัครได้ที่ (คลิกลิงก์นี้) >> https://shorturl.asia/0QlJs 

โปรดดูรายละเอียดการเข้าร่วมฯ เพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้

_____

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 • นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักสร้างสรรค์ หรือบุคคลทั่วไป
 • มีผลงานโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทุกสาขา  
 • ผลงานที่จะนำเสนอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหากิจกรรม  
 • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน ซึ่งไม่ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น โดยข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะต้องมีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศกาลฯ ผู้เข้าร่วมยินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ


คุณลักษณะของผลงานที่จะนำเสนอใน Design Research Day

 • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างประสบการณ์ใหม่
 • การสร้างโอกาสในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน หรือเมือง
 • นวัตกรรมหรือความคิดสดใหม่
 • สามารถต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้


กำหนดการและการพิจารณาคัดเลือกผลงาน

 • เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และปิดรับสมัครผลงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมที่ผ่านการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่านทาง facebook.com/bangkokdesignweek
 • เทศกาลฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
 • การนำเสนอผลงาน จะจัดขึ้น ณ TCDC กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 (วันและเวลาที่นำเสนอผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


สิทธิประโยชน์

 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรม ผ่านช่องทางของเทศกาลฯ เช่น เว็บไซต์ เฟชบุ๊ก หรือสื่อสิ่งพิมพ์
 • โอกาสในการสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชน หรือเผยแพร่ผลงานในสื่อประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาของเทศกาล ฯ และสื่อพันธมิตร
 • ค่าสนับสนุนการนำเสนอผลงานในจำนวนที่เทศกาลฯ กำหนด


หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยเทศกาล ฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวัชชพล หรั่งแพ  อีเมล watchapon@cea.or.th หรือ โทร. 02-105-7400 ต่อ 204 (จันทร์-ศุกร์ / 10.00-17.30 น.)


#BKKDW2023 #BangkokDesignWeek

#DesignResearchDay

แชร์