ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

NICE FOR COMMUNITY ‘เป็นมิตรที่ดีต่อชุมชน’

เผยแพร่เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

NICE FOR COMMUNITY ‘เป็นมิตรที่ดีต่อชุมชน’

เมืองเป็นมิตรคือผลผลิตของชุมชนที่เข้มแข็งเมืองของเราประกอบด้วยชุมชนเล็กๆ มากมายที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย แต่ละชุมชนล้วนมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมือง เพราะพวกเขาเหล่านี้รู้จักทุกตรอกซอกซอยและรู้ใจคนในชุมชนของตนเองดีที่สุด ซึ่งการจะพัฒนาเมืองในภาพใหญ่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้ชุมชนซึ่งเป็นหน่วยย่อยเติบโตอย่างมีความสุขและเข้มแข็งเสียก่อน 


Bangkok Design Week 2023 ภายใต้ธีม Urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี จึงอยากนำเสนอแนวคิดในการยกระดับชีวิตคนเมืองด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน รวมถึงให้ความสำคัญกับพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่กิจกรรม และพื้นที่ศิลปะ เพื่อส่งเสริมและลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้คนในแต่ละชุมชนสามารถเข้าถึงปัจจัยในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเท่าเทียม และคงดีไม่น้อยถ้าเราพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จนไปถึงขั้นสามารถเปิดบ้านให้เพื่อนๆ ต่างถิ่นมาเยี่ยมเยือนชุมชนของเราได้ เพราะนั่นหมายถึงความสนุกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน แถมเรายังได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ แก่ผู้มาเยือนด้วยธุรกิจแบบรวมกัน-เราอยู่

เด็กและเยาวชนทุกคนคือพลังสำคัญที่จะเติบโตมาพัฒนาเมืองในอนาคต แต่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และการศึกษาทำให้เยาวชนจำนวนมากขาดโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เมืองที่เป็นมิตรที่ดีต่อชุมชนจะต้องมีพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ซึ่งภารกิจนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหากมีคนในชุมชนเห็นความสำคัญลุกขึ้นมาขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เด็กๆ ในชุมชนก็จะยิ่งได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 


เหมือนอย่างเช่นโครงการ ‘คลองเตยดีจัง’ ที่พยายามสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ให้กับเยาวชนคลองเตย เพื่อดึงพวกเขาออกมาให้ห่างจากปัญหาอบายมุขที่แพร่ระบาดในชุมชนมายาวนาน หรือกลุ่ม ‘ยังธน’ คนรุ่นใหม่พัฒนาเมืองย่านฝั่งธนบุรี ที่ขับเคลื่อนชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายและดึงเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อมุ่งเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการได้รับในวันนี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปัน ให้พวกเขาอยากส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่ชุมชนและสังคมในอนาคตบอกเล่าเรื่องราวชุมชนผ่านมุมมองคนในพื้นที่

หากพูดถึงการเที่ยวกรุงเทพฯ หลายคนคงนึกถึงการเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ ทั้งที่จริงแล้วตามตรอกซอกซอยของกรุงเทพฯ มีกิจกรรมและสถานที่น่าสนใจซุกซ่อนอยู่มากมาย แต่สถานที่และกิจกรรมเหล่านี้กลับถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย คงดีไม่น้อยหากแต่ละชุมชนมีแหล่งรวบรวมเรื่องราวและข้อมูลของย่านต่างๆ เอาไว้ เพื่อให้คนในพื้นที่เข้ามาติดตามและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยโปรโมตร้านรวงและอัปเดตกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจูงใจให้คนนอกชุมชนสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมด้วย 

ตอนนี้ก็มีเพจอย่าง Ari Around www.facebook.com/AriAroundTH ที่นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจในย่านอารีย์สุดฮิป โดยตั้งใจอยากจะขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อพัฒนาอารีย์ไปสู่การเป็นย่านที่น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม 


นอกจากนี้ยังมีเพจ SUNA www.facebook.com/SUNAneighbormove ที่ประกาศตัวขอเป็นเพื่อนบ้านกับชาวสุขุมวิท-บางนา คอยชี้เป้าของเด็ดของดีภายในย่าน และนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวชวนเที่ยวอย่างเดียวไม่พอ พาเที่ยวเลยดีกว่า

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคือวิธีหนึ่งในการประกอบสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับคน ซึ่งเราสามารถออกแบบแผนการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนได้ไม่ยาก ด้วยการหยิบยกเอาของดีในชุมชนขึ้นมาเป็นไฮไลต์ของทริป และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 


ดังตัวอย่างที่กลุ่ม Trawell Thailand นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่เน้นการนำเที่ยวในชุมชนเมือง โดยชูจุดเด่นของศิลปวัฒนธรรมในชุมชนดั้งเดิมและร้านค้าสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่เชื่อมโยงให้คนชอบเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเมืองในอีกแง่มุมที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 


ล่าสุดได้เปิดตัว E-book เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับคนทุกคนใน 3 ย่าน ได้แก่ ย่านวังบูรพา-เสาชิงช้า-ราชดำเนิน ย่านท่าเตียน-ปากคลองตลาด และย่านสนามหลวง-บางลำพู-เทเวศร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/Trawellthailand

อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำงานขับเคลื่อนชุมชนอย่างแข็งขันคือ ‘ไกด์เด็กบางลำพู’ ที่รวมตัวกันจัดตั้งโครงการเสน่ห์บางลำพู และรับสมัครนักท่องเที่ยวผ่านเพจ www.facebook.com/sanaebanglumphu เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของย่านบางลำพูที่เป็นตลาดสำคัญเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ 


พวกเขาพยายามอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมภายในย่าน ด้วยการชักชวนคนมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในย่านบางลำพูโดยมีไกด์เยาวชนท้องถิ่นเป็นผู้นำเที่ยว เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ควบคู่ไปกับการทำงานขับเคลื่อนบางลำพูสู่อนาคต เป็นการปลูกฝังแนวคิดด้านการอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ชวนให้จับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าพลังของคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนแปลงบางลำพูไปอย่างไรบ้าง 


การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ สร้างสรรค์ เป็นมิตร และปลอดภัย ทั้งต่อผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยี่ยมเยือน คือโจทย์สำคัญที่ Bangkok Design Week 2023 อยากชวนทุกคนมาขบคิดร่วมกันว่าทุกวันนี้ชุมชนที่เราอยู่อาศัย ยังมีอะไรที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมและมีเรื่องราวดีๆ อะไรที่น่านำเสนอบ้าง เพราะเราเชื่อว่าการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองในฝันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภารกิจที่เราทุกคนสามารถร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้


Bangkok Design Week 2023

urban‘NICE’zation 

เมือง-มิตร-ดี

4-12 February 2023


#BKKDW2023

#BangkokDesignWeek

#urbanNICEzation

แชร์