BANGKOK DESIGN WEEK 2023, 4–12 FEB

ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมิตร

เผยแพร่เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมิตร


วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA ได้จัดการประชุมหารือการจัดงาน Bangkok Design Week 2023 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดย รองผู้ว่าฯ ศานนท์ หวังสร้างบุญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีนักออกแบบ ตัวแทนจากย่านต่างๆ และภาคีผู้ขับเคลื่อนย่านเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่ทุกฝ่ายได้มาพบปะและแบ่งปันไอเดียในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและฟื้นคืนชีวิตชีวาให้กับเมือง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ที่ชูเรื่องการดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ


การที่กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ได้มาพบปะกับหน่วยงานภาครัฐที่มีนโยบายมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นับเป็นหมุดหมายสำคัญของการประสานความร่วมมือในงาน Bangkok Design Week 2023 ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ อีกมากมาย โดยเบื้องต้นจะมีการต่อยอดงานเพื่อนำไปสู่เดือนแห่งการออกแบบตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้สอดคล้องกับปฏิทินเทศกาล 12 เดือนของกทม. เป็นการเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศกาลฯ ได้มากขึ้นและทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระยะยาว มารอติดตามกันได้เลยว่าความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะก่อร่างสร้าง ‘เมือง-มิตร-ดี’ ออกมาได้ ‘NICE’ ขนาดไหน
















Bangkok Design Week 2023

urban‘NICE’zation 

เมือง-มิตร-ดี

4-12 February 2023


#BKKDW2023

#BangkokDesignWeek

#urbanNICEzation

แชร์