ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เตรียมความพร้อมสู่ BKKDW 2023

เผยแพร่เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA – Creative Economy Agency จัดการประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 โดย พิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บอกเล่าภาพรวมของเทศกาลฯ ในปีนี้ว่า มีโปรแกรมน่าสนใจกว่า 450 โปรแกรม และมีย่านร่วมจัดงานถึง 8+ ย่าน ซึ่งต่างมีอัตลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัว


การประชุมครั้งนี้ นอกจากการชี้แจงกำหนดการ อธิบายเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเตรียมพื้นที่ และอัปเดตความคืบหน้าแล้ว CEA ยังนำเสนอไอเดียที่อยากติดอาวุธให้กับผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1) เทรนด์การจัดแสดงผลงานให้เข้าตาผู้บริโภค 2) รู้ทันคน Copy & Paste ด้วยกฎหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ 3) พลิกโฉมธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยการตลาดยุค 5G


ขั้นต่อไปจะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ เพื่อแนะนำเส้นทางเที่ยวชมงานทั้ง 8+ ย่าน และนำเสนอโปรแกรมไฮไลต์ต่างๆ เป็นการปลุกกระแสให้คนรักงานออกแบบเตรียมตัวสัมผัส urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี ที่จะขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้าอย่างเป็นมิตร รอติดตามกันได้เลย


Bangkok Design Week 2023

urban‘NICE’zation 

เมือง-มิตร-ดี

4-12 February 2023


#BKKDW2023

#BangkokDesignWeek

#urbanNICEzation


แชร์