ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

DIPROM พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

DIPROM พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่เมือง-มิตร-ดี

 

การสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ คือเป้าหมายสำคัญของดีพร้อม (DIPROM: ย่อมาจาก Department of Industrial Promotion ชื่อภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ซึ่งช่วยให้เกิดเน็ตเวิร์กและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ก่อนนำไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ในปีนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงนำผลิตภัณฑ์จากโครงการดีพร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Creative DIPROM in Circular Economy 2022) มาจัดแสดงที่ TCDC ร่วมกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และจุดประกายไอเดียให้ผู้ที่มาร่วมชมงานได้เห็นว่าสินค้าแบรนด์ไทยก็มีศักยภาพในการแข่งขันไม่แพ้ใคร

 

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อใจและดีต่อโลก

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถูกเลือกมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ตอบรับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า BCG Model หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยผลิตภัณฑ์จะเน้นไปที่การลดขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อมจากแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการ Upcycling โดยใช้การออกแบบ วิจัย และพัฒนา แปลงโฉมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม วัสดุรีไซเคิล และวัสดุท้องถิ่น ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ ทั้งสินค้าแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้าน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมออกบูทใน Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ 2 แบรนด์

  • แบรนด์เพียงใจ (Pheangjai) ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดัดแปลงเศษโฟมยางพาราและเศษผ้าให้กลายเป็นเครื่องนอนที่สามารถกระจายจุดรับน้ำหนักได้ทั่วผืน ช่วยลดแรงกดทับเวลานอน และทำให้รู้สึกสบายตัวเหมือนกำลังถูกนวดด้วยน้ำหนักของตัวเอง 
  • แบรนด์เฮมพ์ไทย (HempThai) ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกัญชงรายแรกๆ ของไทย ที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างการทำธุรกิจและมิติด้านการดูแลสังคม โดยนำภูมิปัญญาชาวม้งมาต่อยอดและใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  


ชวนมิตรมารับชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับเมืองและโลกได้ที่ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566Bangkok Design Week 2023

urban‘NICE’zation

เมือง-มิตร-ดี

4 – 12 FEB 2023


#BKKDW2023

#BangkokDesignWeek

#urbanNICEzation

แชร์