ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

TheRootsRoutes

Melting Pot of Trading

Melting Pot of Trading เราจะพาไปพบกับความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นที่เมืองเก่าของกรุงเทพฯ เมื่อครั้งศูนย์กลางของเมืองหลวงยังคงตั้งอยู่ที่ฝั่งธนบุรี ตลอดเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สำรวจตรอกซอกซอยเล็กๆ ในย่านเมืองเก่า และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับรากเหง้าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะบริเวณคลองสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งรกรากทั้งชั่วคราวและถาวรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ชุมชนไทย ลาว จีน และอินเดีย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เห็นและเรียนรู้ความแตกต่างของชุมชนเก่าและวิถีชีวิตสมัยใหม่ของชาวกรุงเทพฯ ในปัจจุบันอีกด้วย ทั้งนี้เป้าหมายของเรา คือการส่งผ่านความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งให้กับผู้เข้าร่วมผ่านการสำรวจพื้นที่ฝั่งธนบุรี เริ่มตั้งแต่เรื่องราวของศาลเจ้าจีน ประวัติของครอบครัวชาวมุสลิมที่สามารถย้อนเรื่องราวกลับไปได้ถึงยุคเปอร์เซีย และเรื่องราวอื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งช่วยหล่อหลอมภาพจำที่เราเห็นของกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน สถานที่บางส่วนที่เราได้คัดเลือกมาให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องราวระหว่างเส้นทาง และรอให้ห้ผู้เข้าร่วมค้นพบอีก เช่น วัดพิชัยญาติ มัสยิดกูวาทิน ตลาดท่าดินแดง วัดทองธรรมชาติ ล้ง 1919 และ ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว