ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

WASTE IS MORE

WASTE IS MORE Waste is a valuable resource. Enter sustainability through possibility. MORE / o-d-a / NUTRE JEWELLER / kitt.ta.khon / mitr. TAKORN TEXTILE STUDIO / Designerd / Spirulina Society นิทรรศการที่เชื่อว่า “ไม่มีของเสีย มีเพียงทรัพยากรที่มีคุณค่า” “ขยะ” คำที่ทุกคนบนโลกคุ้นเคย แต่กลับไม่มีใครยินดีกับการมีอยู่ของขยะเหล่านี้ ทั้ง ๆ ที่เราเป็นคนสร้างเพื่อตอบสนองชีวิตและจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด จนกลายเป็นของเสียจำนวนมหาศาลที่ถูกมองว่า “ไร้ประโยชน์” ​​ร่วมค้นหาศักยภาพของ ”ขยะ” ในฐานะวัสดุทดแทนที่ “ไม่ไร้ค่า” อีกต่อไป จากวัสดุเหลือทิ้งที่ถูกมองข้าม 8 ชนิด เมื่อถูกต่อยอดด้วยนวัตกรรมทางวัสดุ และส่งต่อวัสดุใหม่นี้ให้กับ 8 นักออกแบบที่มีความสนใจและความถนัดที่หลากหลาย นำไปตีความ และสรรค์สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ต้องการตอกย้ำความคิดที่ว่า “ไม่มีของเสีย แต่มีเพียงทรัพยากรที่มีคุณค่า” สร้างตัวเลือกที่ครอบคลุมการบริโภคที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน นิทรรศการจากการผลักดันความเป็นไปได้โดย MORE ความร่วมมือระหว่างทีมวิจัย จากสถาบันนวัตกรรม ปตท. และบริษัท เอช จี เนกซ์ จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อวิจัย พัฒนา และออกแบบเพื่อเป็นทางออกที่สมบูรณ์ให้กับผู้ที่อยากเปลี่ยนขยะ ให้เป็นทรัพยากรทดแทน