ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Scholars of Sustenance Foundation

Food Rescuing and Cooking Experience

Food Rescuing and Cooking Experience ทัวร์แบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่จะสร้างพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารส่วนเกินอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยงกันเพื่อวิธีลดขยะอาหารในกรุงเทพฯ ที่มีมากขึ้นทุกวัน รวมถึงได้มาร่วมกันเรียนรู้วิธีการสร้างอาหารมื้ออร่อยจากอาหารส่วนเกินแทนที่จะทิ้งไปอย่างไร้ค่า กิจกรรมทัวร์แบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของอาหารส่วนเกินและวิธีการสร้างอาหารมื้ออร่อยจากอาหารส่วนเกินแทนที่จะต้องเสียเปล่า ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานของมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ในการกอบกู้อาหารส่วนเกินจากภาคธุรกิจให้อาหารเหล่านี้ไม่ถูกนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาหารที่ได้รับการกอบกู้จะถูกนำมาปรับเปลี่ยนเป็นอาหาร โดยผู้เข้าร่วมจะทำงานเป็นทีมสร้างเมนูและปรุงอาหารด้วยตัวเอง ทัวร์นี้ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับสร้างความรู้เกี่ยวกับอาหารส่วนเกินอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยงกันเพื่อหาวิธีที่เราสามารถลดขยะอาหารในกรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับ นา คาเฟ่ เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน กำหนดการ เยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตพันธมิตร SOS (Lotus’s) พูดคุยกับ Lotus’s เกี่ยวกับอาหารส่วนเกิน มาตรฐานความงามของผัก วิธีการช่วยชีวิต กอบกู้อาหารส่วนเกินจาก Lotus’s ขนส่งไปยังสำนักงาน SOS (FREC กรุงเทพฯ) เยี่ยมชม SOS Rescue Kitchen และพูดคุยเรื่องภารกิจ SOS ผู้เข้าร่วมปรุงอาหารที่ SOS Rescue Kitchen โดยใช้อาหารที่ได้รับการช่วยเหลือจากซูเปอร์มาร์เก็ต รับประทานอาหาร ณ นา คาเฟ่ แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้กับเศษอาหารในกรุงเทพฯ เราจะสามารถประหยัดเศษอาหารในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างไร และรับประกันว่าทุกคนจะได้รับอาหารเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น