ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

DesignPLANT

DesignPLANT: BETTER CITY

DesignPLANT: BETTER CITY เมื่อเมืองกำลังจะดีขึ้น คำถามคือนักออกแบบจะเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเมืองได้อย่างไรบ้าง งานดีไซน์แบบไหนที่จะมีประโยชน์ต่อเมืองหรือต่อผู้คนในเมือง DesignPLANT: BETTER CITY ชักชวนนักออกแบบให้มองปัญหาและออกแบบการแก้ปัญหา เพื่อทำให้เห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์อีกมากมาย