ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

27JUNE STUDIO

CITY HAPPENINGS

CITY HAPPENINGS โปรเจกต์ Interactive Public Art Installation ที่ออกแบบประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสีสันให้เมืองและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนในเมืองมาใช้เวลาร่วมกัน โดยผลงานทั้ง 4 จะแทรกตัวอยู่ตามพื้นที่สาธารณะของเมือง ไม่ว่าจะเป็นลานโล่ง สวน กำแพง หรือแม้กระทั่งบนรถขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย A light (right) to speak ver.03, An Interactive (bond) fire, An Interactive graffiti wall, AR คำคมท้ายรถ CITY HAPPENINGS เป็นโปรเจกต์แสดงผลงานเชิง Interactive Public Art Installation ที่ตั้งใจสร้างประสบการณ์ Public Engagement และ Community Gathering เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง HOCT House of Creative Technology พื้นที่นำเสนอและจุดประกายความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในวงการ Creative Technology และ Digital Arts กับ 27JUNE Studio สตูดิโอออกแบบประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology Experience) ที่ตั้งใจให้โปรเจกต์นี้ขยายบทบาทของ Creative Technology ไปในบริบทอื่นๆ นอกเหนือจาก Entertainment Industry เราอยากเห็นผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสีสันให้เมืองและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนในเมืองมาใช้เวลาร่วมกัน โดยผลงานทั้ง 4 จะแทรกตัวอยู่ตามพื้นที่สาธารณะของเมือง ไม่ว่าจะเป็นลานโล่ง สวน กำแพง หรือแม้กระทั่งบนรถขนส่งสาธารณะ 1. A light (right) to speak ver.03 ชวนทุกคนมาเติมสีสันให้เมืองด้วยแสงสีเสียงผ่านเสียงและถ้อยคำของคุณ ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากท่อเสียง (Sound Tube) ในสนามเด็กเล่น เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองส่งเสียงผ่านไมโครโฟนรูปปากแตร เมื่อส่งเสียง แสงของเส้นไฟจะสว่างไสวขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงที่ถูกส่งออกไปตามแนวยาวของเส้นไฟที่ถูกขดเป็นรูปทรงโค้ง และความดังเบาของเสียงจะทำให้ไฟมีความสว่างที่แตกต่างกัน เรียกได้ว่า เส้นไฟที่สว่างไสวเปรียบเสมือนตัวแทนของเสียงของทุกคนที่ทำให้เมืองนี้สว่างไสวไปด้วยกัน 2. An Interactive (bond) fire ชวนคนในเมืองมาร่วมสร้างประสบการณ์แสงสีเสียงผ่านการสัมผัสมือต่อกันเป็นทอดๆ จนคนที่อยู่ริมสุดทั้งสองฝั่งสามารถเอื้อมไปแตะ conductive pad ทั้งสองแผ่นที่อยู่ห่างไกลกันได้ จากนั้น เมื่อแตะพร้อมกัน วงจรจึงครบสมบูรณ์และทำให้ activate แสงสีเสียงพิเศษขึ้นมาได้ หมายเหตุ : conductive pad จะครบวงจรได้เมื่อมีวัตถุที่นำไฟฟ้ามาเชื่อม pad ทั้งสอง ซึ่งคนก็เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ให้วงจรครบสมบูรณ์ได้ 3. An Interactive graffiti wall พื้นที่กำแพงที่ว่างเปล่าจะถูกแต่งแต้มสีสันด้วยจินตนาการจากผู้คนในเมือง ทุกคนสามารถฉีด Interactive สเปรย์ (ไม่ใช่สเปรย์จริง) เพื่อทำการวาดลงบนผนังที่ฉายด้วยโปรเจกเตอร์ (เทคนิค Projection Mapping) สิ่งที่วาดลงไปคือภาพกราฟิกแบบเรียลไทม์ที่ถูกฉายไปบนกำแพง นอกจากนี้ ยังมีลูกกลิ้งสำหรับลบข้อความหรือรูปภาพที่ไม่ต้องการหรือไม่เหมาะสมได้ 4. AR คำคมท้ายรถ คำคมท้ายรถในรูปแบบของ AR ที่ส่งสารไปยังทุกคนในเมือง ผ่านการสแกน QR Code จากรอบตัวรถ โดยคอนเทนต์ของคำคมจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวันเวลาหรือโลเคชัน หรือประเด็นต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกๆ ครั้งที่สแกน คำคมจะเปลี่ยนคำไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้คนยังสามารถแชร์คำคมของตัวเองลงในระบบ เพื่อถูกคัดเลือกมาแสดงบน AR คำคมอีกด้วย เป็นเหมือนการส่งต่อความคิดส่งสาร ส่งพลังไปหาผู้คนอื่นๆ ในเมืองได้อีกทางหนึ่ง
นักออกแบบ
  • ปวิมล สามเสน
  • ชญานนท์ ต.เจริญ