BANGKOK DESIGN WEEK 2023, 4–12 FEB

ARCANE

A Garden Too Secret ‘A Garden Too Secret’ คือสวนลับที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับพื้นที่สีเขียวแบบตัวต่อตัว โดยในพื้นที่นั้นจะอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ เปิดประสบการณ์ให้เห็นว่าพืชสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของเมืองได้อย่างแท้จริง ความประทับใจในสวนแห่งนี้ยังอยู่ที่การออกแบบแสงและองค์ประกอบอื่นๆ เช่น หมอก ซึ่งทำให้รู้สึกดื่มด่ำกับความชุ่มชื้นมากขึ้น ซึ่งเป็นความรู้สึกที่หาได้ยากในเขตเมือง กรุงเทพฯ ต้องการพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมือง และทำให้เมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้โดยปราศจากการดำเนินการในระดับการเมือง อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำบางสิ่งเพื่อสนับสนุนและแสดงโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น จากข้อมูลของ ผศ.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรุงเทพฯ ได้จัดสรรพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว (*) ให้ประชาชนเข้าถึงได้เพียง 3 ตร.ม./คน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ 9 ตร.ม./คน ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดเอาไว้ และจาก 50 ตร.ม./คน เป็นอัตราส่วนในอุดมคติ (**) ข้อเสนอของเราสำหรับงาน Bangkok Design Week 2023 จึงตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดทำ ‘สวนลับ’ พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคลของชาวกรุงเทพฯ ในระดับ 1:1 โดยเมื่อเดินเข้าไปใน ‘สวนลับ’ ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับพื้นที่สีเขียวพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้พืชกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของเมืองอย่างแท้จริง ‘สวนลับ’ นี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดื่มด่ำในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งแสดงความงามของพืชในท้องถิ่นรวมกับแสงประดิษฐ์และหมอก ‘A Garden Too Secret’ หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่ขาดแคลนในกรุงเทพฯ และความสวยงามของพืชพรรณ บนพื้นที่ 50 ตร.ม. ที่กำหนดปริมณฑลของพื้นที่ด้วยผ้าโปร่งแสงที่พืชเขียวชอุ่มปรากฏเป็นภาพเบลอจากภายใน การติดตั้งนี้ออกแบบให้อยู่ในที่ร่มในพื้นที่มืดเพื่อใช้แสงประดิษฐ์ในการสร้างบรรยากาศ และทำให้พืชได้รับแสงยูวีในปริมาณที่จำเป็น