ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Yuen Diew (ยืนเดี่ยว)

"กรุงเทพ" เมืองชวนขำ

กรุงเทพฯ เมืองชวนขำ Bangkok Design Laugh มหรสพสแตนด์อัพคอมเมดี้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับมหานคร ‘กรุงเทพฯ’ เมืองที่ถูกจัดให้เป็นอันดับ1 ในหลากหลายด้าน เมืองน่าเที่ยว น่าทํางานและน่าพักผ่อนที่สุดในโลก! และอีกหลายเรื่องที่น่าถูกจัดเป็น...อันดับ 1