ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Waste โภชนา by LUKYANG

Waste โภชนา by LUKYANG เมื่อความสะดวกสบายเข้าถึงชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น ขยะที่เกิดจากอาหาร ไม่ว่าจะเป็นภาชนะใส่อาหารหรืออื่นๆ ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น เพราะผู้บริโภคภายในครัวเรือนขาดความรู้ความเข้าใจว่าภาชนะหรือของเหลือใช้บางอย่างก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ต่อ ดังนั้น เพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะภายในครัวเรือน และช่วยลดการใช้พลังงานในการรีไซเคิลขยะต่างๆ จึงทำให้เกิดโปรเจกต์ ‘Waste โภชนา’ คือร้านอาหารหาบเร่แผงลอยที่จะตระเวนขายความรู้เรื่องวัสดุเหลือใช้/ภาชนะบรรจุอาหาร ให้ผู้บริโภคทั่วไปเกิดการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าอย่างปลอดภัย และจัดแสดงงานศิลปะเลียนแบบอาหารเมนูต่างๆ ที่ทำขึ้นมาจากของเหลือใช้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าขยะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากตัวเราเอง งานศิลปะเลียนแบบอาหารแต่ละเมนูจะมี QR Code แนะนำร้านอาหารในย่านเทศกาลที่มีเมนูดังกล่าว อาทิ ร้านนิวเฮงกี่ , วัวทองโภชนา , The Never Ending Summer, เอฟวี , Valse studio และ JoJo soba (cafe) เพื่อเชิญชวนทุกคนได้แวะไปทานกันในระหว่างเที่ยวงาน Bangkok Design Week
นักออกแบบ
  • วีรพล วงศ์เทวัญ