ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Kumiko: Waste to worth

Kumiko: Waste to Worth กิจกรรมนำไม้เหลือใช้จากการทำงานเฟอร์นิเจอร์หรือไม้พาเลทกลับมาสร้างชิ้นงานใหม่ให้เกิดมูลค่า คุมิโกะเป็นงานไม้ที่มีต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า การนำไม้ชิ้นเล็กๆ มาต่อกัน การสร้างชิ้นงานสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ในส่วนของกิจกรรมจะเป็นการนำไม้มาประดิษฐ์เป็นจานรองแก้ว 📍 Creative Market (โซน DIY Workshop) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง, ลานจตุรัสไปรษณีย์