ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

มะกรูด workshop

มะกรูด Workshop MaGrood Workshop เวิร์กช็อปการทำ ‘มะกรูดเชื่อม’ ขนมไทยแบบโบราณ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผลผลิตและสอดแทรกภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร รวมถึงเรียนรู้การจัดการเศษเปลือกมะกรูดเหลือใช้จากการทำขนมให้เป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ เวิร์กช็อปที่จะถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแปรรูปผลไม้ให้เป็นขนมไทยด้วยการทำ ‘มะกรูดเชื่อม’ ขนมไทยแบบโบราณ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผลผลิตและสอดแทรกภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ บุคลากรคุณภาพระดับแถวหน้าในวงการอาหารของเมืองไทยที่อุทิศตนถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินการอยู่อย่างไทยให้คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ รวมถึงเรียนรู้การจัดการเศษเปลือกมะกรูดเหลือใช้จากการทำขนมให้เป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ที่ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์ ปลอดภัยต่อทุกคน โดยอาจารย์นุ่น ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์ เจ้าของเพจนักเคมีหัวใจสีเขียว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยากเห็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัยไปอยู่ในทุกบ้าน
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์
  • คุณพัชรกันย์ โรจน์วัชราภิบาล