ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

กุสุ

KUSU ผลิตภัณฑ์เทียนหอมในรูปทรงต่างๆ โดยเฉพาะรูปทรงธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ต้นกระบองเพชร นอกจากเป็นเทียนหอมที่ใช้งานได้จริงแล้ว ยังสามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วย