ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

WISDOMATIVE

คำบอกเล่าจากเหมืองทอง

คำบอกเล่าจากเหมืองทอง THE TALES OF GOLD MINE “MADE JEANS BE ME” Workshop “MADE JEANS BE ME” Workshop กิจกรรมเวิร์กช็อปโดย Wisdomative ที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ถึงประสบการณ์ของชาวบ้านนาหนองบง ที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งในพื้นที่ผ่านกระบวนการทอผ้าเดนิมด้วยกี่ทอผ้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และใช้วัตถุดิบจากชุมชนมาเป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์การทอ โดยมีลำดับปฏิบัติการดังนี้ กระบวนการปั่นเส้นใยตามวิธีภูมิปัญญาด้วยอุปกรณ์ช่างโลหะ ทอผ้าบนกี่ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยวัตถุดิบจากชุมชน ‘บ้านนาหนองบง’ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เคยมีเหมืองทองคำตั้งอยู่ แต่มันได้สร้างผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างมากมายมหาศาล Wisdomative ได้เข้ามาทำความรู้จักชุมชนแห่งนี้เป็นระยะเวลาหลายปี ได้ร่วมมือกับชาวบ้านพัฒนาภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอมือที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ผ่านกระบวนการออกแบบโครงสร้างผ้าที่สะท้อนถึงความแข็งแรง คล้ายคลึงกับโครงสร้างของผ้าเดนิม (Denim) อันมีความหมายถึงการกบฏ หรือการไม่ยอมตกอยู่ใต้การกดขี่ของรัฐหรือโลกทุนนิยม เมื่อเมืองที่เคยเป็นมิตรกลับถูกเบียดเบียนอย่างไม่ไยดี ‘บ้านนาหนองบง’ เป็นชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ หลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งคงไม่น่าตื่นเต้นหากเราไม่บอกว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีเหมืองทองคำตั้งอยู่ แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นถ้าบอกว่า ชาวบ้านที่นี่มีคดีติดตัวคนละไม่ต่ำกว่า 10 คดีที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อสู้ และถึงแม้ว่าวันนี้จะเอาชนะการดำเนินงานของเหมืองทองคำได้แล้ว แต่สิ่งก่อสร้างและความเป็นเหมืองยังคงรบกวนและสร้างผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในชุมชน Wisdomative ในฐานะนักสร้างสรรค์ได้เข้าไปทำความรู้จักชุมชนแห่งนี้อยู่หลายปีเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน จึงเริ่มทดลองสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอมือที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ทั้งในประเด็นการหวงแหนแผ่นดินมาตุภูมิ คุณค่าของวิถีชีวิตที่มีเหนือมูลค่าของสายแร่ทองคำ และการขับเคลื่อนต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของผู้คนในชุมชนภายใต้โลกทุนนิยม ผ่านกระบวนการออกแบบด้วยการแทนค่าร่องรอยความขัดแย้งในพื้นที่ออกมาเป็นโครงสร้างผ้าที่สะท้อนถึงความแข็งแรงคล้ายคลึงกับโครงสร้างของผ้าเดนิม (Denim) อันมีความหมายถึงการกบฏ หรือการไม่ยอมตกอยู่ใต้การกดขี่ของรัฐหรือโลกทุนนิยม “MADE JEANS BE ME” Workshop จึงเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปโดย Wisdomative ที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ถึงประสบการณ์ของชาวบ้านนาหนองบง ที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งในพื้นที่ผ่านกระบวนการทอผ้าเดนิมด้วยกี่ทอผ้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และใช้วัตถุดิบจากชุมชนมาเป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์การทอ โดยมีลำดับปฏิบัติการดังนี้ กระบวนการปั่นเส้นใยตามวิธีภูมิปัญญาด้วยอุปกรณ์ช่างโลหะ ทอผ้าบนกี่ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยวัตถุดิบจากชุมชน ทั้งหมดใช้เวลา 5 ชั่วโมง ตั้งแต่ 16.00-22.00 น รับจำนวน 10 ท่าน ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท/ท่าน 📍 Creative Market (โซน DIY Workshop) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง, ลานจตุรัสไปรษณีย์