ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Art4C x Buddhaandz

Art4C x Buddhaandz งานแสดงการออกแบบโดยมีแนวคิดจากศาลเจ้าภายในพื้นที่จุฬาสามย่าน ผ่านการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะโดย Buddhaandz ศิลปินที่หยิบเอาหลักธรรมและเรื่องราวจากพุทธศาสนามาถ่ายทอดในรูปแบบของ Art Toys ที่สะท้อนแก่นธรรมะผ่านงานสร้างสรรค์อันสดใหม่และร่วมสมัย