ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

HIMLYA Cotton

บันทึกสีน้ำธรรมชาติ

บันทึกสีน้ำธรรมชาติ Natural Watercolor Journal บันทึกความเป็นธรรมชาติผ่านการเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเก็บภาพความทรงจำและบันทึกเรื่องราวที่น่าประทับใจ จากกระดาษเส้นใยใบสับปะรด บันทึกผ่านสีน้ำ ซึ่งก็เป็นสีที่นำมาจากธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ดิน คราม และสมุนไพรต่างๆ ที่พบในระหว่างการเดินทาง