ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Domus Academy

การจินตนาการถึงวิถีชีวิตที่ยั่งยืน:กลยุทธ์การออกเเบบชุมชนเมืองของเมืองในยุโรป

การจินตนาการถึงวิถีชีวิตที่ยั่งยืน: กลยุทธ์การออกเเบบชุมชนเมืองของเมืองในยุโรป Envisioning Sustainable Living: Strategies from European City มาร์ค แอนเดอร์สัน คณบดีโรงเรียน สถาปนิก นักออกแบบ และนักการศึกษา จะแบ่งปันความคิดเห็นในหัวข้อ ‘กลยุทธ์และแนวทางแก้ไขที่เสนอในโครงการปัจจุบันและความคิดริเริ่มที่กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเมืองจริงในยุโรป’ โดยเป็นการพูดคุย/บรรยายพร้อมเอกสารประกอบภาพและการนำเสนอโครงการ และผู้ฟังจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นด้วย
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • Mark Anderson