ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Saratta with Bangkok Art Conservation Center

Aesthetic of Conservation Exhibition curated by Saratta

Aesthetic of Conservation Exhibition curated by Saratta นิทรรศการ Aesthetic of Conservation นำเสนอชุดผลงานที่ผ่านกระบวนการ การอนุรักษ์งานศิลปะ มาจัดแสดงให้เห็นถึงกระบวนการอนุรักษ์ ซ่อมแซม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเบื้องหน้าและเบื้องหลังงานอนุรักษ์ศิลปะ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจศาสตร์แขนงนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบริบทของภูมิประเทศเขตอากาศร้อนชื้นและเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน การดูแล และการอนุรักษ์ ได้อย่างเหมาะสม และสุนทรีย์ในการสะสมและส่งต่อ บอกเล่าผ่านการเฟ้นหาผลงานศิลปะทั้ง 10 ชิ้นที่มีการสร้างสรรค์ต่างกัน เช่น งานเพนต์ งานผ้า งานกระดาษ เซรามิก ตาลปัตร งานไม้ และนำชิ้นงานเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการอนุรักษ์ และนำมาจัดแสดงพร้อมการให้ความรู้ ทั้งสาเหตุและการป้องกัน ชิ้นงานที่สำเร็จจะเผยให้เห็นทั้งส่วนที่ก่อนได้รับการอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กับพื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับการอนุรักษ์แล้ว ให้ผู้รับชมได้เห็นกระบวนการสร้าง กระบวนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเกิดความเข้าใจผ่านการรับชมผลงานชิ้นนั้นๆ ในฐานะผลงานศิลปะอีกชิ้นหนึ่ง