ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Ari EcoWalk

Ari EcoWalk ‘Ari EcoWalk ห้องเรียนนิเวศกลางกรุง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ธรรมชาติผ่านการสังเกต’ กิจกรรมที่ชวนทุกคนไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ ที่จะพาผู้เข้าร่วมเดินดูต้นไม้ ดอกไม้ นก แมลง เห็ด เฟิร์น มอส รา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน ริมฟุตพาท ตรอกซอกซอย และรอบบึงน้ำที่ไม่นึกมาก่อนว่ามีอยู่กลางเมือง พร้อมให้ความรู้ตามจุดต่างๆ ในย่าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้าใจถึงการมีอยู่ของธรรมชาติและระบบนิเวศในย่าน ตลอดจนการนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ระบบนิเวศในย่าน ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปในอนาคต