ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

TheRootsRoutes

The Lives of Orchards

The Lives of Orchards เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่บอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพฯ ในอดีต ผ่านรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกัน นำไปสู่ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านพื้นที่ที่แตกต่างกัน จากตรอกซอกซอย ไปสู่วัดที่เงียบสงบสวยงาม จนถึงสวนลิ้นจี่ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ พาผู้เข้าร่วมย้อนเวลากลับไปค้นหารากเหง้าของกรุงเทพฯ ในอดีต เมื่อแม่น้ำและลำคลองยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนเกษตรกรและชาวสวนริมน้ำ เราจะพาผู้เข้าร่วมเดินสำรวจตรอกซอกซอยเล็กใหญ่ เริ่มจากขึ้นรถไฟ ล่องเรือผ่านคลองเล็กๆ สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนและชุมชนริมน้ำ จากนั้นร่วมสำรวจสวนผลไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวสวนกรุงธนบุรีผ่านมรดกวัฒนธรรมอาหารและระบบการจัดการน้ำสำหรับการเพาะปลูกที่เกือบจะสูญหายไปในทุกวันนี้เนื่องจากการพัฒนาและกระจายตัวของพื้นที่เมือง สถานที่บางส่วนที่ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้และวิถีชีวิตชาวสวนกรุงธนบุรี ได้แก่ วัดราชาอรสารราชวรวิหาร สวนภูมิใจ / Natura คาเฟ่ ระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม ตลาดพลู