ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CEA x Cloud-Floor x CommDe/ID CU x KU x Street Vendors CRK32

Re-Vendor เจริญกรุง 32

Re-Vendor เจริญกรุง 32 Rethinking / Redesign / Reorganize street vendor community โมเดลทดลองการจัดการสตรีทฟู้ดริมทางย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซอยเจริญกรุง 32 แม้ว่าสตรีทฟู้ด (Street food) จะถือเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหล เพราะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเดินชมเมืองพร้อมชิมอาหารรสเด็ด กระตุ้นให้เมืองคึกคัก มีชีวิตชีวาตลอดวัน แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ระหว่างร้านค้า คนกิน และคนเดิน รวมถึงการจัดการของเสียและความสะอาดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและเมือง โปรเจ็กต์เล็กๆ กึ่งทดลองครั้งนี้ จึงอยากใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ และงานออกแบบ มาร่วมสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับสตรีทฟู้ดริมทาง โดยเฉพาะร้านค้าแผงลอย ให้เป็นมิตรกับเมืองมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ชุมชน และผู้คนที่หลากหลายในเมือง มาร่วมค้นหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับเมืองของร้านค้าริมทางไปด้วยกัน